Jak utworzyć konto w systemie S24 ?

Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też dnia otrzymujemy sporo telefonów na temat tego wymogu. Dlatego też informujemy, iż:

 • dokumenty te nie są składane do eKRS.pl .
 • Do systemu eKRS.pl nie składa się żadnych dokumentów ani sprawozdań finansowych.
 • Nie przyjmujemy żadnych wniosków o dokonywanie wpisów w KRS czy też sprawozdań finansowych.
 • Nie rejestrujemy podmiotów.
 • Nie dokonujemy zmian w KRS.
 • W serwisie eKRS.pl nie ma potrzeby logowania się, zakładania konta, posiadania profilu epuap czy posiadania podpisu elektronicznego.
 • Nie udzielamy porad prawnych związanych ze składaniem sprawozdań finansowych, czy poruszaniu się po  S24 lub repozytorium.
 • Nie udzielamy informacji na temat błędów czy problemów technicznych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

System eKRS.pl tylko i wyłączenie udostępnia dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W serwisie eKRS.pl mogą Państwo uzyskać

Zestawienie oferowanych dokumentów i usług.

Dokumenty z KRS

Oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego
.

Dostęp do wszystkich oryginalnych dokumentów dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dokumenty z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Fotokopie

Fotokopie całych akt KRS

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie..

Fotokopie pełnych sprawozdań Finansowych

Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego oraz nie interesują Cię same sprawozdania finansowe to ta usługa powinna być właśnie dla Ciebie. Wskaż jakie dokumenty cię interesują a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dotyczy jednego dokumentu – jedno zamówienie to jeden dokument.

Fotokopie wybranych dokumentów z KRS

Tutaj możesz zamówić zdjęcia sprawozdań finansowych dla dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.

Fotokopie akt z Rejestru Handlowego – RHA, RHB, RHC, RPP

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie rejestrowym w Rejestrze Handlowym – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie.

Raporty

eRaport o podmiocie z KRS
eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

eRaport o osobach wpisanych do KRS
Zdjęcia sprawozdań finansowych Z pomocą usługi eRaport o osobie z KRS możesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.
Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby.

Weryfikacja podmiotów po numerze NIP
Również działalność gospodarcza
NIP weryfikacja NIP weryfikacja to raport o każdym podmiocie jaki funkcjonuje w polskiej gospodarce
Zawiera podstawowe informacje o podmiocie / przedsiębiorcy.
dane adresowe • dane rejestrowe • nazwę • nazwiska • REGON • rodzaj formy prawnej • rodzaj formy własności • numer PKD • numer nadany przez organ rejestrowy

Weryfikacja podmiotów po numerze REGON
Również działalność gospodarcza
ReGON weryfikacja ReGON to raport o każdym podmiocie jaki funkcjonuje w polskiej gospodarce
Zawiera podstawowe informacje o podmiocie / przedsiębiorcy.
dane adresowe • dane rejestrowe • nazwę • nazwiska • NIP • rodzaj formy prawnej • rodzaj formy własności • numer PKD • numer nadany przez organ rejestrowy

Wiarygodność płatnicza

eRaport o podmiocie z KRS
eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT
Zdjęcia sprawozdań finansowych

Zdjęcia sprawozdań finansowych Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego a tylko sprawozdania finansowe to kliknij zamów. Wskaż za jakie lata chcesz uzyskać SF a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dostępna na terenie całego kraju.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot NIE JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów Sądowych

Sprawdź czy dana firma albo osoba posiada zastawione ruchomości.
DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w Rejestrze Zastawów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie informujące o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach.

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG’i

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT

REGON

Duplikat decyzji o nadaniu numeru REGON

Urząd skarbowy

Potwierdzenie nadania numeru NIP – NIP-5/W
Wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / praw majątkowych w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.
Tutaj sprawdzisz czy dana ruchomość lub prawo majątkowe jest zastawione na rzecz Urzędu Skarbowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie informujące o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Zaświadczenie informujące o statucie podatnika VAT.

  1. Podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów pozyskanych z eKRS.pl
Jeżeli zamówiłeś dokument z KRS za pośrednictwem eKRS.pl a teraz chcesz go przetłumaczyć, to dobrze trafiłeś/aś
Podajesz kod zamówienia dokumentu KRS a My go tłumaczymy. Nie musisz przesyłać do nas dokumentu do tłumaczenia (dotyczy dokumentów których jeszcze nie wysłaliśmy listem lub kurierem)

Tłumaczenie innych dokumentów urzędowych

Zeskanuj dowolny dokument których chcesz przetłumaczyć i za pomocą formularza zamówienia prześlij go do eKRS.pl. Wycenimy go i przetłumaczymy.

Krajowy Rejestr Karny

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego – firmy z KRS
Niekaralność dla podmiotów z KRSZamów niekaralnośc dla swojej firmy | podmiotu zbiorowego przez Internet.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla osoby fizycznej
Niekaralność dla osoby fizycznejZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla cudzoziemca – for a foreginer
Niekaralność dla cudzoziemca - for a foreginerZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów Sądowych
Rejestr Zastawów SądowychZastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.
Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.
Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
Centralny Rejestr Zastawów SkarbowychZastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.
Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentówW zależności od tego, czy dany dokument ma zostać złożony w kraju który jest stroną konwencji haskiej czy też nie, musi zostać poddany procedurze legalizacji lub nadania apostille.

Wierzytelności

Windykacja należności

Odzyskiwanie długówWindykacja należności, wywiad gospodaraczy,

Informacja o zadłużeniu z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej

Informacje o zadłużeniach z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Finanse

Kredyty, Lokaty, pożyczki, konta, karty, leasing …

Hotele, noclegi biznesowe i prywatne

eKRS.pl partnerem biznesowym Booking.com

Instrukcja składania sprawozdania finansowego

Instrukcja składania sprawozdania finansowego gdy przynajmniej jedna z uprawnionych osób do reprezentacji posiada numer PESEL wpisany do KRS

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na eKRS.pl, nieodzowną częścią składania sprawozdań finansowych online jest konieczność posiadania konta na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/). Za pomocą S24 składa się sprawozdania finansowe wraz z odpowiednim wnioskiem i oświadczeniem, że dokumenty finansowe spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości.

Aby złożyć bezpłatnie e-sprawozdanie finansowe poprzez serwis https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/, konieczne jest, aby dany podmiot posiadał choć jedną osobę z ujawnionym numerem PESEL w KRS. Może to być:

 • członek zarządu,
 • prokurent
 • syndyk
 • zarządca w postępowaniu likwidacyjnym,
 • likwidator
„Zobacz więcej”

Gdzie szukać pomocy przy składaniu dokumentów do S24 ?

Gdzie szukać pomocy przy składaniu dokumentów do S24 ?

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS. Wszystkie wnioski, sprawozdania finansowe jak również wszelkie pisma do KRS będą składane wyłącznie elektronicznie. Co oznacza iż całość korespondencji pomiędzy przedsiębiorcą a KRS odbywać się będzie przez elektronicznie poprzez internet. Korespondencja ta będzie obustronna, co oznacza, iż KRS będzie wysyłać korespondencję również w wersji elektronicznej do przedsiębiorcy.

„Zobacz więcej”

Tagi :

Kategoria : pomoce , S24


Jak zmienić adres e-mail w S24 ?

W przypadku zmiany adresu e-mail, przypisanego do konta S24 należy zalogować się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybrać zakładkę „Dane osobowe„. Kolejnym krokiem jest kliknięcie „Edytuj

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak usunąć konto w S24 ?

W celu usunięcia konta S24 zaloguj się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybierz zakładkę „Usuwanie konta„, a następnie kliknij „Usuń konto

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak zmienić hasło do S24 ?

W przypadku zmiany hasła do S24 należy zalogować się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybrać zakładkę „Bezpieczeństwo„. Kolejnym krokiem jest kliknięcie „Włącz edycję hasła

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak przypomnieć hasło do S24

Jeżeli zapomniałeś hasła do S24 możesz je zmienić w każdej chwili. W tym celu wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Logowanie do S24

Jeżeli masz już utworzone konto w S24 wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Jak utworzyć konto w S24 oraz jak autoryzować konto S24 już opisaliśmy wcześniej.

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak autoryzować konto S24 profilem zaufanym ePUAP ?

W celu autoryzacji konta za pomocą profilu zaufanego ePUAP wybierz przycisk „Podpisz profilem ePUAP”. W dalszej treści opisujemy kolejne kroki autoryzacji poprzez ePUAP. Utworzone konto w portalu S24 można również autoryzować podpisem kwalifikowanym – proces ten opisujemy tutaj

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak autoryzować konto S24 podpisem kwalifikowanym ?

Utworzone konto w portalu S24 należy autoryzować podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W poniższej treści skupimy się na autoryzacji podpisem kwalifikowanym. Jeżeli interesuje Cię autoryzacja poprzez ePUAP kliknij tutaj.

Jak autoryzować konto S24 podpisem kwalifikowanym ?

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak utworzyć konto w systemie S24 ?

Poprzez portal S24 można złożyć elektroniczny wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach. Warunkiem korzystania z S24 jest utworzenie konta.

Jak założyć takie konto w S24 ?

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24