eKRS.pl w zgodzie z RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych potwierdza iż serwis eKRS.pl działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych - RODO

 

Uprzejmie informujemy iż w dniach 7 – 11 stycznia 2019 r., w siedzibie serwisu eKRS.pl, została przeprowadzona kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016  r.,  str. 1 oraz Dz. Urz. UE  L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) zwanym dalej: rozporządzeniem 2016/679″. Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych pozyskanych           z rejestrów   prowadzonych przez   Ministerstwo Sprawiedliwości.

(…)

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie stwierdził naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przedmiotowej sprawie.

Decyzja z dnia 03-09-2019

 


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Maksymalna wielkość pliku w sprawozdaniu finansowym

Co zrobić gdy wielkość przesyłanego pliku do Repozytorium Dokumentów Finansowych jest większa ? Maksymalna wielkość pojedynczego pliku niezależnie czy, plik...

Zamknij