cennik eKRS.pl

Aktualny cennik eKRS.pl

Opłaty KRS ustawowe – obowiązkowe

Stałą i nie zależną od Nas pozycją w kosztach, które musicie Państwo ponieść, są opłaty urzędowe i opłaty sądowe. Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągow i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy KRS

odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.
60
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych.
30
wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
dział 1 (pierwszy) 10.00
każdy następny dział 5.00
zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych.
15.00
pisemna informacja z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Taka opłata jest pobierana również w przypadku sprawdzenia numeru KRS.
5

eKRS.pl opłaty za usługę – dokumenty z KRS

udostępnianie dokumentów z KRS
30 / 36.9 brutto
Opłaty za przesyłki
e-mail (skan plik pdf ) (skanowanie, obróbka pliku)
25.00 / 30.75 brutto
e-mail [podpis elektroniczny – (Ty nie musisz posiadać e-podpisu) plik pdf]
15.00 / 18.45 brutto
list polecony priorytet
9.00 / 11.07 brutto
kurier
30.00 / 36.9 brutto
Przykład
Przy usłudze eKRS.pl dotyczącej odpisu pełnego z podanym numerem KRS i przesyłką listem poleconym priorytetem
(30+60+9.00)*1.23=99 / 121.77 brutto

Raporty eKRS.pl

eRaport o podmiocie z KRS
85 / 104.55 brutto
eRaport o podmiocie + teren
1200 / 1476 brutto
eRaport o osobie z KRS
70 / 86.1 brutto
Raport z BIG Infomonitor
70 / 86.1 brutto
Raport z KBIG
70 / 86.1 brutto
Raport z BIG KRD S.A.
70 / 86.1 brutto
Raport z BIG ERIF S.A.
70 / 86.1 brutto
Raport z BIG KIDT S.A.
70 / 86.1 brutto

Kopie akt

Kopia akt KRS – tom 1 (pierwszy)
350 / 430.5 brutto
Kopia akt KRS – każdy następny tom
80 / 98.4 brutto
Kopia wybranego dokumentu z akt KRS
250 / 307.5 brutto
Kopia akt z Rejestru Handlowego – tom 1 (pierwszy)
370 / 455.1 brutto
Kopia akt z Rejestru Handlowego – każdy następny tom
110 / 135.3 brutto

Sprawozdania finansowe “SF”

eRaport o podmiocie z KRS zawierający SF
85 / 104.55 brutto
Kopia pełnych sprawozdań finansowych 1 (jeden) rok
250 / 307.5 brutto
Kopia pełnych sprawozdań finansowych kolejne lata
50 / 61.5 brutto
Kserokopia zwykła pełnego sprawozdania finansowego 1 rok
298 / 366.54 brutto
Kserokopia uwierzytelniona pełnego sprawozdania finansowego 1 rok
460 / 565.8 brutto
Ksero pełnych sprawozdań finansowych kolejne lata
50 / 61.5 brutto
Ksero zwykłe jedna strona
1,60 / 1.23 brutto
Ksero uwierzytelnione jedna strona
7 / 8.61 brutto
Skonsolidowane SF dodatek
80 / 98.4 brutto

Tłumaczenie dokumentów z eKRS.pl

Tłumaczenie przysięgłe, język angielski i język niemiecki
Podana kwota 200 jest kwotą przedpłaty (4 strony).
Ostateczna wartość usługi uzależniona jest od ilości stron i znaków tłumaczenia.
Końcowa cena, jaka zostanie podana po analizie dokumentów będzie wynikiem działania – [(liczba stron * 50)*1.23* ilość sztuk
200 / 246 brutto

Apostille i Legalizacja

Apostile
132 / 162.36 brutto
Legalizacja
98 / 120.54 brutto

Rejestr Zastawów Sądowych

Sprawdzenie czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów
50 / 61.5 brutto

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Sprawdzenie czy dany podmiot figuruje w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
70 / 98.4 brutto

REGON

Duplikat – potwierdzenie nadania numeru REGON
50 / 61.5 brutto

Urząd Skarbowy

Potwierdzenie nadania numeru NIP
51 / 62.73 brutto
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
68 / 83.64 brutto
80 / 98.4 brutto

Weryfikacja w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów)

Weryfikacja w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów)
opcja w zamówieniach
80 / 98.4 brutto

Prezentowane ceny podano w złotych polskich
Do cen brutto doliczono podatek VAT w wysokości 0.0123
Przeczytaj poprzedni wpis:
krajowy rejestr sądowy w katowicach
Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Zamknij