Biuro Informacji Gospodarczej – BIG

Biura informacji gospodarczej (BIG)

– są instytucjami gromadzącymi, przechowującymi i udostępniającymi dane o nierzetelnych dłużnikach.
Figurowanie w którymkolwiek BIG’u jest niekorzystne, albowiem w przypadku np. ubiegania się o kredyt lub leasing, dłużnik otrzyma decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.

W Polsce działa pięć biur informacji gospodarczej

Aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów.

Aby nie szukać każdego BIGu osobno i nie pobierać osobno danych, eKRS.pl dokonał integracji danych i udostępnia łączną informacji ze wszystkich w/w Biur Informacji Gospodarczych.

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efektem nowelizacji ustawy mają być:

Zamknij