E-Urząd

Sprawy urzędowe załatwiaj przez internet

Krajowy Rejestr Karny

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego – firmy z KRS

Niekaralność dla podmiotów z KRSZamów niekaralnośc dla swojej firmy | podmiotu zbiorowego przez Internet.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla osoby fizycznej

Niekaralność dla osoby fizycznejZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla cudzoziemca – for a foreginer

Niekaralność dla cudzoziemca - for a foreginerZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów Sądowych

Rejestr Zastawów SądowychZastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.
Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.
Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Centralny Rejestr Zastawów SkarbowychZastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.
Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentówW zależności od tego, czy dany dokument ma zostać złożony w kraju który jest stroną konwencji haskiej czy też nie, musi zostać poddany procedurze legalizacji lub nadania apostille.

Notariusz OnLine

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

uwierzytelnienie dokumentówPolski system prawny wymaga w wielu wypadkach konieczność przedkładania oryginałów dokumentów, które mogą być dowodami w toczących się postępowaniach sądowych czy administracyjnych. Ustawodawca zezwala jednak na posługiwanie się kopiami ważnych pism czy umów które muszą być odpowiednio uwierzytelnione, poświadczone za zgodność z oryginałem

Księga wieczysta

Wyszukiwanie nieruchomości należących do danej osoby albo firmy

księga wieczystaChcesz wiedzieć jakie nieruchomości posiada dana osoba lub firma ? Zapytaj eKW24

Urząd Skarowy

Zaświadczenie o stanie zaległości w podatkach w Urzędzie Skarbowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.


Przeglądaj na komórce – tablecie

Wystąpił problem ? Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z eKRS.pl 22 123 5583

Masz problem z dodzwonieniem się - wyślij e-mail