Elektroniczny dostęp do KRS to:

 • Tylko oryginalne dokumenty KRS
 • Pełne sprawozdania finansowe
 • Dostęp do pełnych akt KRS
 • Dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Wszystkie sądy KRS w Polsce.
 • Wszystkie Biura Informacji Gospodarczej - BIG.
 • Gwarancja i autentyczność dokumentów i informacji.
 • System czynny przez 24h/dobę.
 • System dostepny na wszystkich urządzeniach z internetem.
 • Informacja na e-mail i sms o gotowym dokumencie.
 • Dokumenty dostępne poprzez: e-mail, kuriera, pocztę.
 • Ogólnopolski numer Doradcy eKRS.pl.
 • Mobilne płatności i tradycyjne przelewy.
 • Czas otrzymania dokumentów* 5-24h regulamin

Tylko oryginalne dokumenty i informacje wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Oryginalne dokumenty KRS

Dostęp do wszystkich oryginalnych dokumentów KRS. Odpisy, wyciągi zaświadczenia. Dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, udostępniane poprzez: kuriera, list, email.
Uzytkownik nie musi posiadać podpisu elektronicznego.

Pełne sprawozdania finansowe

Wprowadzenie do SF, pasywa, aktywa, rachynek zysków i strat, zmiany w kapitale, przepływy pieniężne, informacje dodatkowe i objaśnienia, wartości niematerialne, kapitał, zobowiązania, podatek, przychody, udziały, sprawozdanie zarządu, etc

Całe akta KRS & RHB

Fotokopie pełnych akt wszystkich podmiotów wpisanych do KRS i RH. To obszerna wiedza i dostęp do wszystkich jawnych informacji na temat danego podmiotu. Uchwały, akty założycielskie, akty notarialne, wnioski, druki, korespondencja z sądem, zajęcia komornicze, dane osobowe, sprawozdania finansowe.

Wiarygodność płatnicza

Sprawdź i oceń sprawozdania finansowe, raporty z BIGów, wiarygodność płatniczą swoich Kontrahentów, Klientów lub Swoją.

Wszystkie sądy w Kraju

Dostęp do informacji o podmiotach ze wszystkich sądów KRS w Polsce.

Wzory pism i druków

Tysiące aktywnych druków, wzorów pism, umów

Należyta staranność - dokumenty

Dokumenty które mogą być niezbędne w celu wykazania należytej staranności w VAT.

Notariusz OnLine

Notarialne poświadczenie / uwierzytelnienie dokumentów za zgodność z oryginałem.

Dokumenty z Urzędu Skarbowego

Potwierdzenie nadania NIP, status podatnika VAT, etc

pozostałe usługi

Informacje

Wnioski do KRS tylko drogą elektroniczną już od marca 2021r

Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 398) wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Po nowelizacji przepisów ww. ustawy postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców odbywać się będzie tylko elektronicznie.

Czytaj dalej

Koronawirus – Sprawozdania finansowe do końca września 2020r

Podczas obowiązującego w Polsce stanu epidemiologicznego wiele terminów jakie wynikają np. z ustawy o rachunkowości jest przekładanych. Tak też jest i teraz. Minister finansów Tadeusz Kościński, przedłużył o trzy miesiące terminy składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych.

Czytaj dalej

Metodyka w zakresie dochowania oceny dochowania należytej staranności

METODYKA W ZAKRESIE OCENY DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH Metodyka w zakresie oceny  dochowania  należytej  staranności  przez  nabywców  towarów w transakcjach krajowych jest narzędziem wykorzystywanym przy dokonywaniu oceny ryzyka braku dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT). Określa

Czytaj dalej

Koronawirus

Szanowni Państwo Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu. W środę 11.03.2020 na szczeblu rządowym, zapadła decyzja o zamknięciu szkół i placówek oświatowych, kin, teatrów, muzeów oraz innych ośrodków kultury

Czytaj dalej

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez Imienia i nazwiska.

Czy dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez Imienia i Nazwiska jest ważny ? Aby uzyskać informację z rejestru dłużników niewypłacalnych należy złożyć jeden z dwóch wniosków do KRS. Są to: CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany

Czytaj dalej

Maksymalna wielkość pliku w sprawozdaniu finansowym

Co zrobić gdy wielkość przesyłanego pliku do Repozytorium Dokumentów Finansowych jest większa ? Maksymalna wielkość pojedynczego pliku niezależnie czy, plik (dokument) jest podpisany, czy też niepodpisany, nie może przekraczać 5 MB. Natomiast maksymalny rozmiar wszystkich załączonych i przesyłanych niepodpisanych dokumentów (plików) do zgłoszenia nie może przekraczać 35 MB. W przypadku, gdy plik (dokument) przekracza dopuszczalną wielkość,

Czytaj dalej

Czy skanowane dokumenty muszą być podpisane ręcznie ?

Czy skanowane dokumenty w wersji papierowej muszą być podpisane ręcznie ?

Czytaj dalej

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej już w eKRS.pl

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej w eKRS.pl Od dnia 2019-07-12 użytkownicy serwisu eKRS.pl mają możliwość korzystania z usług Bisnode BIG. To już szóste Biuro Informacji Gospodarczej w eKRS.pl. Zapraszamy do korzystania z usług na stronie https://www.ekrs.pl/raport-wiarygodnosci-platniczej-bisnode-miedzynarodowy-big/

Czytaj dalej

RDF kto podpisuje zeskanowane pliki ?

Czy zeskanowane pliki muszą być podpisane przez wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją? Wystarczy, że zeskanowany dokument (plik) będzie podpisany (podpisem kwalifikowanym wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Podpisywanie dokumentu jak i zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników

Czytaj dalej

Kto podpisuje dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e- PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Zgłoszenie mogą podpisać:

Czytaj dalej

Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Jakie podmioty mogą składać bezpłatne sprawozdania finansowe do RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych ?

Czytaj dalej

Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej ?

Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej a także formacie udostępnianym w BIP na stronie urzędu obsługującego ministra finansów publicznych? Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej a także w formacie udostępnianym w BIP sporządzają: jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), – zobacz kto jest wpisany do KRS podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący

Czytaj dalej

W jaki sposób sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe ?

Elektroniczne sprawozdanie finansowe zapisane jest w formie pliku w oparciu o wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej a także minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Wskazano tam następujące, dopuszczalne typy

Czytaj dalej

Czy można złożyć sprawozdanie finansowe w postaci papierowej ?

Od 2-go października 2018 r. sprawozdania finansowe składane są tylko elektronicznej oraz muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i cały zarząd. Wydruk papierowy sprawozdania finansowego od w/w daty będzie tylko kopią SF sporządzonego w formie elektronicznej.   W serwisie eKRS.pl można zamówić

Czytaj dalej

Kto składa elektroniczne sprawozdanie finansowe ?

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej składa każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe. Sprawozdanie takie musi być opatrzone w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (ePUAP) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd).   W serwisie eKRS.pl można zamówić : Zdjęcia sprawozdań finansowych Pełne sprawozdania zamów Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z

Czytaj dalej
fałszywe maile z urzędu skarbowego

Informacja о zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej – UWAGA

Uwaga na wiadomości email w sprawie “Informacji о zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej” !! Ta wiadomość nie pochodzi z Krajowej Administracji Skarbowej – to WIRUS !!! Oto treść przesyłanej wiadomości “Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie

Czytaj dalej

Jak szybko zbadać kontrahenta ?

Badanie kontrahenta przed zawarcie kontraktu pozwala zmniejszyć ryzyko związane z brakiem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Weryfikacja partnera przed rozpoczęciem współpracy to bardzo dobra metoda zminimalizowania ewentualnych przyszłych trudności. Wiarygodne i skuteczne zebranie informacji o partnerze biznesowym jest łatwe i nie wymaga aż tylu nakładów finansowych. Oko klika podstawowych sposobów na sprawdzenie klienta.

Czytaj dalej

Niekaralność w przetargu – kilka wskazówek

Zaświadczenie KRK – kilka praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego. Dość często ma miejsce praktyka iż oferta do przetargu przygotowywana jest „za pięć dwunasta” by nie powiedzieć że na kolanie. Po złożeniu dokumentów na szybko i na wezwanie Zamawiającego okazuje się, iż brak w ofercie wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Czytaj dalej

Jak, kto i kiedy musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

Kto i kiedy oraz jak, musi sporządzać sprawozdanie finansowe ? W niniejszym wpisie postaramy się udzielić prostej i szybkiej odpowiedzi na powyższe pytanie. Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje finansowe o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Kto sporządza sprawozdania finansowe Oświadczenie o braku obowiązku sprawozdania rocznego Kto odpowiada za

Czytaj dalej

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Kiedy sprawdzić status podatnika VAT ? Status podatnika VAT warto potwierdzić:

Czytaj dalej

S24 – proces składania podpisu elektronicznego

Proces składania podpisu elektronicznego w S24 Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też dnia otrzymujemy sporo telefonów na temat tego wymogu. Poniżej przedstawiamy Informacje na temat składania dokumentów z podpisem elektronicznym. Jednocześnie informujemy iż dokumenty te nie są składane do eKRS.pl

Czytaj dalej

S24 – Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego złożenia podpisu elektronicznego

Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też dnia otrzymujemy sporo telefonów na temat tego wymogu. Poniżej przedstawiamy Informacje na temat składania dokumentów z podpisem elektronicznym. Jednocześnie informujemy iż dokumenty te nie są składane do eKRS.pl

Czytaj dalej

dokumenty KRS w obcym języku

Aby uzyskać dany dokument, przetłumaczony na odpowiedni język, kliknij w link w poniższej

Czytaj dalej

Komunikat Ministerstwa w sprawie wykreślania z CEIDG za brak numeru PESEL

Serwis eKRS.pl w głównej mierze skierowany jest do przedsiębiorców funkcjonujących na zasadach Krajowego Rejestru Sądowego, jednak z serwisu korzystają również przedsiębiorcy wpisani do CEIDG. Dlatego też tym komunikatem wydanym przez Ministerstwo, postanowiliśmy przybliżyć Im temat głośnej aktualizacji wpisów o numer PESEL i ewentualnym wykreśleniu z tego rejestru.

Czytaj dalej

S24

Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też dnia otrzymujemy sporo telefonów na temat tego wymogu. Dlatego też informujemy, iż: dokumenty te nie są składane do eKRS.pl . Do systemu eKRS.pl nie składa się żadnych dokumentów ani sprawozdań finansowych. Nie przyjmujemy żadnych wniosków o dokonywanie wpisów w KRS czy też sprawozdań finansowych. Nie rejestrujemy

Czytaj dalej

Pobierz sprawozdania finansowe firm z KRS

Dostępne bez podpisu elektronicznego i potrzeby zakładania konta w serwisie Wpisz nr KRS i zamów sprawozdanie finansowe lub inny dokument podmiotu. Elektroniczny dostęp do KRS to: Pełne sprawozdania finansowe Dostęp do pełnych akt KRS Tylko oryginalne dokumenty KRS Dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkie sądy KRS w Polsce. Gwarancja i autentyczność dokumentów i informacji. Wszystkie

Czytaj dalej

Biuro Informacji Gospodarczej – BIG

– są instytucjami gromadzącymi, przechowującymi i udostępniającymi dane o nierzetelnych dłużnikach.

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efektem nowelizacji ustawy mają być:

Czytaj dalej

Spółdzielnia Pracy – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobista praca członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją.

Czytaj dalej

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarcza za granica. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedziba na terytorium RP. Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego

Czytaj dalej

Spółka Partnerska – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w ramach organizacji gospodarczej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własna firma.

Czytaj dalej

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub prawnych) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, w której wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić, co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna jednego

Czytaj dalej

Spółka Jawna – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

a działalność przez nią prowadzona może mieć zarówno charakter zarobkowy, jak i niezarobkowy, na przykład działalność dydaktyczna lub naukowo-badawcza. Musi to być zorganizowana i ciągła określona działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub inna działalność gospodarcza.

Czytaj dalej

eKRS.pl aktualności – błąd serwera przy składaniu sprawozdań finansowych

Błąd ! Serwis dokumentów niedostępny Taka oto informacja pojawia sie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości podczas składania, a raczej próby składania sprawozdania finansowego. Przed momentem otrzymaliśmy informację od Naszych użytkowników – serwisu eKRS.pl – iż strona Ministerstwa zwraca w/w błąd. Sprawdziliśmy to i okazuje się że: W dniu 04.07.2018 w godzinach 18.00-20.30 nastąpi przerwa serwisowa w

Czytaj dalej

Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym w KRS

opracowany został w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Czytaj dalej

Najwyższy czas ukarać zarządzających spółkami, którzy nie składają sprawozdań finansowych

Jeśli dana spółka powinna składać roczne sprawozdania finansowe lecz tego nie czyni, trzeba wyciągać stosowne konsekwencje nie tylko wobec tego podmiotu, lecz także wobec kierujących nim członków zarządów. Nakładać na nich grzywny lub skazywać na kary ograniczenia wolności.

Czytaj dalej

Kto posiada numer KRS?

Tym artykułem postaramy się przybliżyć temat “Jakie firmy posiadają numer KRS” bowiem z doświadczenia wiemy iż wydawałoby się tak prosta rzecz, przysparza przedsiębiorcom problemów. Zauważyliśmy iż najczęściej pytanie “jaki mam numer KRS” pojawia się w trakcie wypełniania dokumentów do przetargu.

Czytaj dalej

Odpis czy wyciąg z KRS – jaka jest różnica ?

Odpis i wyciąg z KRS. Co to jest i jaka jest między nimi różnica ? W kilku prostych słowach postaramy się na te pytanie odpowiedzieć. Odpis z KRS Odpis z KRS zwany również wyciągiem, jest podstawowym dokumentem ukazującym stan prawny danego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. To właśnie z tym dokumentem, należy zapoznać się

Czytaj dalej
zawiadomienie

Uwaga na listy wysyłane rzekomo przez KRS

UWAGA !!! Jeżeli otrzymałeś/aś taką wiadomość nie musisz wpłacać pieniędzy !!!!

Czytaj dalej

Gwarancje

Osoby korzystające z systemu eKRS.pl są chronione instytucją tzw. domniemanej prawdziwości zapisów w rejestrze. W związku z tym, nawet jeżeli w praktyce okaże się, że sytuacja danego podmiotu jest inna niż ujawniona w KRS, czynności dokonywane przez osobę/podmiot, który pobrał informacje z rejestru będą oceniane z perspektywy stanu opisanego w rejestrze.

Czytaj dalej

Czy nowe zmiany w ustawie VAT zaszkodzą uczciwym firmom ?

Duża nowelizacja ustawy o VAT, która ma wejść w życie w przyszłym roku, zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wyrejestrowywania w niektórych sytuacjach podatników VAT. Kolejne propozycje zmian w VAT mogą spowodować, że organy podatkowe zamiast karać rzeczywistych oszustów, będą kwestionowały rozliczenia podatkowe dużych i wiarygodnych podatników. Oto przepis który budzi kontrowersje.

Czytaj dalej

Co czwarta firma z KRS ze Śląska zadłużona – jak się zabezpieczyć ?

Prawie co czwarta spółka wpisana do KRS z woj. śląskiego figuruje w bazie dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor podaje iż łączne przeterminowane długi spółek prawa handlowego z woj. śląskiego przewyższają kwotę 300 mln zł.

Czytaj dalej

Uwaga na fałszywe e-maile na temat kontroli dochodów

W wiadomościach znajduje się informacja o „ukrywaniu dochodów” lub „wyznaczonej kontroli dochodów”

Czytaj dalej

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ważności dokumentów z KRS

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwsi w sprawie okresu ważności dokumentów pozyskanych CI-KRS oraz eKRS.pl

Czytaj dalej

eKRS.pl – ostrzega! Uwaga na wiadomości email od Banku Zachodniego WBK

Uwaga na niebezpieczne wiadomości podszywające się pod Bank Zachodni WBK !!!

Czytaj dalej

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ?

i jest rejestrem którego założeniem jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Czytaj dalej

Sygnatury akt w sprawach sądowych – repertoria

Pragniemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z “numeracją” spraw sądowych. Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej. Oznaczenie to służy jako identyfikator sprawy i jednocześnie zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy i trybie postępowania. W sądach powszechnych zasady ustalania sygnatury akt określa Instrukcja

Czytaj dalej

odpisy z krs

To najczęściej pobierany dokument z tego rejestru. Jest również najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny danego podmiotu. kliknij w link aby zamówić odpis z KRS Kliknij w link aby dowiedzieć się jakie informacje zawiera odpis z KRS

Czytaj dalej

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega

UWAGA – ostrzega Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych

Czytaj dalej

Jakie informacje zawiera sprawozdanie finansowe ?

Sprawozdanie finansowe składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Czytaj dalej

usługi eKRS.pl

Zestawienie oferowanych dokumentów i usług.

Czytaj dalej

Co zawiera eRaport eKRS.pl

Poniżej postaramy się przybliżyć usługę Raportu o podmiocie. Spis treści: Dane podstawowe Informacje z KRS Dane finansowe Historia zmian w umowie Rada nadzorcza Powiązania kapitałowo – osobowe Dotacje z UE Wygrane przetargi Wykaz informacji zawartych w pliku Excela

Czytaj dalej

Co to jest Rejestr Handlowy

powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1919 o rejestrze handlowym.

Czytaj dalej

Jakie dokumenty do przetargu ?

Za pośrednictwem serwis eKRS.pl można uzyskać następujące dokumenty potrzebne do uczestniczenia w przetargu. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Zaświadczenie że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Zapytanie o niekaralność dla osoby fizycznej Zapytanie o niekaralność dla podmiotu zbiorowego Zapytanie o niekaralność dla cudzoziemca Przysięgłe tłumaczenie dokumentów Zaświadczenie REGON Zaświadczenie NIP Fotokopia sprawozdania finansowego Zaświadczenie o

Czytaj dalej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Co to jest Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ? Konsolidacja sprawozdań finansowych to połączenie sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących osobno lecz powiązanych kapitałowo, oraz przedstawieniu ich jako jeden podmiot gospodarczy.

Czytaj dalej

Sądy i oddziały Krajowego Rejestru Sądowego

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Czytaj dalej

Jakie informacje zawiera odpis z KRS

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu Sygnatura Akt Oznaczenie sądu Dział 1

Czytaj dalej

Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaci wymaganej należności. Ponadto, sąd wpisuje z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych:

Czytaj dalej

Jakie podmioty wpisane są do KRS

Do podmiotów najliczniej występujących w rejestrze przedsiębiorców KRS należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

Czytaj dalej

Co to jest eKRS.pl

Jeżeli potrzebujesz któregokolwiek z dokumentów dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS (odpisy, wyciągi, zaświadczenia, pisemne informacje, kopie dokumentów, raporty o osobach i podmiotach, sprawozdania finansowe, etc), to jesteśmy właśnie dla Ciebie. Jedyne co robisz to wypełniasz formularz usługi online, a przesyłka z dokumentami / informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS trafi do Ciebie

Czytaj dalej

Ile ważny jest odpis z KRS

Kwestię ważności odpisu z KRS (lub innego dokumentu z KRS) można interpretować na dwa sposoby.

Czytaj dalej

KRS – informacje ogólne

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

Czytaj dalej

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.