Informacja z Krajowego Rejestru Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych - Zamówienie

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostarcza informacje o ujawnionych postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych.

W rejestrze ujawniane są dane dotyczące osób oraz podmiotów, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności oraz osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.


Informacja z Krajowego Rejestru Zadłużonych
 

Zamawiam

| podaj ilość sztuk

Określenie podmiotu, którego dotyczy informacja

Czy podmiot, którego dotyczy zaświadczenie, jest osobą fizyczną?
PESEL:
Nazwisko:
Imię:

Opcje dodatkowe dotyczące osoby*

Czy do zamówienia dołączyć eRaport o osobie z KRS, zawierający m.in. powiązania kapitałowo-osobowe ? Pozwala uzyskąć informacje w jakich jeszcze podmiotach figuruje ta osoba.
Czy mamy sprawdzić czy ta osoba figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych ?
Czy do zamówienia dołączyć informację z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ?
Czy do zamówienia dołączyć informację o tym gdzie ta osoba sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółkami beneficjent rzeczywisty ?**

*Uwaga!!! - Każda usługa dodatkowa zmienia czas realizacji zlecenia głównego. Szczegóły w regulaminie
**Dotyczy tylko firm / osób wpisanych do KRS

NIP:
KRS:
Nazwa/firma:

Opcje dodatkowe*

Czy do zamówienia dołączyć eRaport o firmie, zawierający m.in. powiązania kapitałowo-osobowe, analizy, dotacje UE?**
Czy do zamówienia dołączyć zdjącia akt firmy ?**
Fotografujemy każdą kartkę, stronę, notatkę - wszystko. To pełna dokumentacja i wiedza o podmiocie.
Czy do zamówienia dołączyć raport wiarygodności płatniczej z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) ?
Czy do zamówienia dołączyć informację o tym kto sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką beneficjent rzeczywisty ?**
Czy do zamówienia dołączyć dokument potwierdzający nadanie numeru NIP ?Nie dotyczy osób fizycznych.
Czy mamy sprawdzić czy ta firma figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych ?
Czy do zamówienia dołączyć informację z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ?
Czy do zamówienia dołączyć oryginalny odpis pełny z KRS ?**
Czy do zamówienia dołączyć zdjęcia pełnych sprawozdań finansowych ?**
Czy mamy sprawdzić czy ta firma figuruje w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów) ?
Czy wyszukac dotacje jakie mogła otrzymać ta firma ?
Czy sprawdzić tę firmę na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ?

*Uwaga!!! - Każda usługa dodatkowa zmienia czas realizacji zlecenia głównego. Szczegóły w regulaminie
**Dotyczy tylko firm / osób wpisanych do KRS

Zleceniodawca

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon Komórkowy (otrzymasz SMS):

Rodzaj wysyłki

e-mail (dokument pdf)

Dane do F VAT

Do zapłaty

do zapłaty
podana cena jest składową = opłaty sądowej + usługi + kosztów wysyłki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez podmiot Mierzwa Irena MIERZWA GROUP, w celach realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem Serwisu eKRS.pl, w tym na na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia.
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Zapoznałem/am się z regulaminem eKRS.pl rozumiem go oraz akceptuję jego postanowienia. W szczególności postanowienia dotyczące: płatności, reklamacji, terminie umowy, czasie i zasadach realizacji usług.
Zapoznałem się z cennikiem usług serwisu eKRS.pl dostępnionym na stronie Cennik

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie eKRS.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj