RDF kto podpisuje zeskanowane pliki ?

Gdzie szukać pomocy przy składaniu dokumentów do S24 ?

Gdzie szukać pomocy przy składaniu dokumentów do S24 ?

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające procedurę składania wniosków do KRS. Wszystkie wnioski, sprawozdania finansowe jak również wszelkie pisma do KRS będą składane wyłącznie elektronicznie. Co oznacza iż całość korespondencji pomiędzy przedsiębiorcą a KRS odbywać się będzie przez elektronicznie poprzez internet. Korespondencja ta będzie obustronna, co oznacza, iż KRS będzie wysyłać korespondencję również w wersji elektronicznej do przedsiębiorcy.

„Zobacz więcej”

Tagi :

Kategoria : pomoce , S24


Jak zmienić adres e-mail w S24 ?

W przypadku zmiany adresu e-mail, przypisanego do konta S24 należy zalogować się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybrać zakładkę „Dane osobowe„. Kolejnym krokiem jest kliknięcie „Edytuj

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak usunąć konto w S24 ?

W celu usunięcia konta S24 zaloguj się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybierz zakładkę „Usuwanie konta„, a następnie kliknij „Usuń konto

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak zmienić hasło do S24 ?

W przypadku zmiany hasła do S24 należy zalogować się do S24 a następnie w zakładce „Moje konto” wybrać zakładkę „Bezpieczeństwo„. Kolejnym krokiem jest kliknięcie „Włącz edycję hasła

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak przypomnieć hasło do S24

Jeżeli zapomniałeś hasła do S24 możesz je zmienić w każdej chwili. W tym celu wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Logowanie do S24

Jeżeli masz już utworzone konto w S24 wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Jak utworzyć konto w S24 oraz jak autoryzować konto S24 już opisaliśmy wcześniej.

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak autoryzować konto S24 profilem zaufanym ePUAP ?

W celu autoryzacji konta za pomocą profilu zaufanego ePUAP wybierz przycisk „Podpisz profilem ePUAP”. W dalszej treści opisujemy kolejne kroki autoryzacji poprzez ePUAP. Utworzone konto w portalu S24 można również autoryzować podpisem kwalifikowanym – proces ten opisujemy tutaj

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak autoryzować konto S24 podpisem kwalifikowanym ?

Utworzone konto w portalu S24 należy autoryzować podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W poniższej treści skupimy się na autoryzacji podpisem kwalifikowanym. Jeżeli interesuje Cię autoryzacja poprzez ePUAP kliknij tutaj.

Jak autoryzować konto S24 podpisem kwalifikowanym ?

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


Jak utworzyć konto w systemie S24 ?

Poprzez portal S24 można złożyć elektroniczny wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Można również zmienić dane w zarejestrowanych już spółkach. Warunkiem korzystania z S24 jest utworzenie konta.

Jak założyć takie konto w S24 ?

„Zobacz więcej”

Kategoria : pomoce , S24


RDF kto podpisuje zeskanowane pliki ?

Czy zeskanowane pliki muszą być podpisane przez wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją?

Wystarczy, że zeskanowany dokument (plik) będzie podpisany (podpisem kwalifikowanym wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Podpisywanie dokumentu jak i zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego wyłącznie identyfikator PESEL.

UWAGA: dokumenty, które od 1 października 2018 roku muszą być sporządzone w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/