usługi eKRS.pl

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez imienia i nazwiska.

Czy dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez Imienia i Nazwiska jest ważny ?

Aby uzyskać informację z rejestru dłużników niewypłacalnych należy złożyć jeden z dwóch wniosków do KRS. Są to:

  1. CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  2. CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Często się zdarza iż odpowiedź z RDN zawiera tylko nr PESEL bez imienia i nazwiska. Czy taki dokument jest wówczas ważny?

„Zobacz więcej”


Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej już w eKRS.pl

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej w eKRS.pl

Od dnia 2019-07-12 użytkownicy serwisu eKRS.pl mają możliwość korzystania z usług Bisnode BIG. To już szóste Biuro Informacji Gospodarczej w eKRS.pl.

Zapraszamy do korzystania z usług na stronie https://www.ekrs.pl/raport-wiarygodnosci-platniczej-bisnode-miedzynarodowy-big/


Jak szybko zbadać kontrahenta ?

Badanie kontrahenta przed zawarcie kontraktu pozwala zmniejszyć ryzyko związane z brakiem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Weryfikacja partnera przed rozpoczęciem współpracy to bardzo dobra metoda zminimalizowania ewentualnych przyszłych trudności. Wiarygodne i skuteczne zebranie informacji o partnerze biznesowym jest łatwe i nie wymaga aż tylu nakładów finansowych.

Oko klika podstawowych sposobów na sprawdzenie klienta.

„Zobacz więcej”

usługi eKRS.pl

Wszystkie dokumenty KRS wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości
i uznawane są przez wszystkie urzędy i instytucje państwowe

Zestawienie oferowanych dokumentów i usług.

„Zobacz więcej”