Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez imienia i nazwiska.

Czy dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bez Imienia i Nazwiska jest ważny ?

Aby uzyskać informację z rejestru dłużników niewypłacalnych należy złożyć jeden z dwóch wniosków do KRS. Są to:

  1. CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
  2. CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Często się zdarza iż odpowiedź z RDN zawiera tylko nr PESEL bez imienia i nazwiska. Czy taki dokument jest wówczas ważny? TAK. Jest to dokument zgodny z aktualnym stanem w RDN. Zgodnie z Rozporządzeniem we wniosku należy podać tylko jedną  daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej jest to numer PESEL lub nazwisko i imiona. W przypadku pozostałych podmiotów: numer REGON lub nazwa lub firma lub numer KRS. W przypadku podania we wniosku więcej niż  jednej danej identyfikacyjnej, wyszukanie w rejestrze następuje na podstawie tylko jednej z nich, według  kolejności podanej powyżej. A zatem numer PESEL jest przed nazwiskiem i jeżeli podano nr PESEL oraz imię i nazwisko, wyszukiwanie następuje po nr PESEL i taka też informację, z numerem PESEL zawiera zaświadczenie. Aby wykluczyć informację zwrotną po podaniu samego imienia i nazwiska iż ”Janów Kowalskich” jest x ilość, lepiej podawać nr PESEL Numer Pesel przypisany jest do konkretnej osoby i jest niepowtarzalny. Zaświadczenie o danym numerze PESEL dotyczy tylko i wyłącznie tej osoby której numer PESEL widnieje na dokumencie. Aby uzyskać dokument który zawiera nie tylko numer Pesel ale i Imię i Nazwisko należy zamówić wniosek CI KRS CDT CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Wówczas w odpowiedzi zwrotnej na dokumencie uwidocznione oprócz numeru PESEL będzie Imię i nazwisko. Niestety nie badaliśmy dlaczego ustawodawca w ten sposób określił reguły wystawiania dokumentów z RDN.    

Pozyskaj również informację o wiarygodności płatniczej z poniższych rejestrów

eRaport o podmiocie z KRS
 
eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników. eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Zdjęcia sprawozdań finansowych
 
Zdjęcia sprawozdań finansowych Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego a tylko sprawozdania finansowe to kliknij zamów. Wskaż za jakie lata chcesz uzyskać SF a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dostępna na terenie całego kraju.

Kserokopia sprawozdań finansowych
Zwykłe i uwierzytelnione. Pełne sprawozdania
 
Ksero sprawozdań finansowych Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego a tylko ksero sprawozdania finansowego to kliknij zamów. Wskaż za jakie lata chcesz uzyskać SF a my wykonamy dla Ciebie kserokopię. Usługa dostępna na terenie całego kraju.

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG’i

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor
 
 
BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
 
 
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
 
 
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT
 
 
Raport płatniczy z Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot NIE JEST wpisany do RDN
 
 
Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot JEST wpisany do RDN
 
 
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 
 
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
 
 
W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Zaświadczenie o stanie zaległości w podatkach w Urzędzie Skarbowym
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów Sądowych
 
 
Informacja z Rejestru Zastawów Sądowych Sprawdź czy dana firma albo osoba posiada zastawione ruchomości.


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij