Jak szybko zbadać kontrahenta ?

Badanie kontrahenta przed zawarcie kontraktu pozwala zmniejszyć ryzyko związane z brakiem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Weryfikacja partnera przed rozpoczęciem współpracy to bardzo dobra metoda zminimalizowania ewentualnych przyszłych trudności. Wiarygodne i skuteczne zebranie informacji o partnerze biznesowym jest łatwe i nie wymaga aż tylu nakładów finansowych.

Oko klika podstawowych sposobów na sprawdzenie klienta.


1. Google
Podstawowe informacje czy opinie można pozyskać za darmo, dzięki wyszukiwarkom internetowym np. Google. Część informacji można pozyskać po wpisaniu nazwy firmy w wyszukiwarce. Najprawdopodobniej wyświetlą się również odnośniki do witryny strony www firmy oraz jej profili w portalach społecznościowych (np. Facebook, twitter, etc ).

2. Krajowy Rejestr Sądowy
Odpis KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) może zawierać kilka istotnych informacji przy sprawdzaniu wiarygodności klienta. Znajdują się w nim jednak tylko spółki prawa handlowego co oznacza iż nie ma tam osób fizycznych prowadzących działalność. Odpis z KRS potwierdza, że dana firma istnieje, informuje o rodzaju i okresie działalności, danych teleadresowych oraz wielkości kapitału. Wskazuje także kto jest jej właścicielem, oraz ukazany jest zarząd i sposób jej reprezentacji.
Odpis z KRS zawiera również informacje dotyczące ewentualnych postępowań upadłościowych i niezapłaconych należności wobec urzędu skarbowego lub ZUS-u. Pokazuje również czy dany podmiot złożył sprawozdania finansowe, za jakie lata i kiedy.

3. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych przy KRS
RDN jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego. RDN udostępnia informacje dotyczące wypłacalności potencjalnych kontrahentów. W rejestrze widnieją wszystkie podmioty gospodarcze, również działalności gospodarcze oraz osoby fizyczne które nie prowadzą żadnej działalności. Oczywiście wpisane są tam tylko te podmioty które są niewypłacalne. Aby uzyskać informację z rejestru należy złożyć odpowiedni wniosek.

4. Biura Informacji Gospodarczych
Zwane w skrócie BIG, to instytucje gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. W Polsce istnieje 5 Biur Informacji Gospodarczej
1. Biuro Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor S.A. – sprawdź
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG S.A – sprawdź
3. Krajowy Rejestr Długów – BIG KRD S.A. – sprawdź
4. Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. – sprawdź
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych – sprawdź

5. Urząd skarbowy
W urzędzie skarbowym można też sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Prawo do uzyskania informacji na temat statusu podatkowego klienta przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Jeśli chce sprawdzić czy kontrahent jest VAT-owcem nie musi mieć na to jego zgody. Sprawdzenia takiego można dokonać na tej stronie www

6. CEIDG
Żadne opłaty nie są konieczne również w przypadku sprawdzenia potencjalnego kontrahenta w CEIDG. W sytuacji kiedy jest nim osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub spółka cywilna. Wystarczy skorzystać ze strony firma.gov.pl. Oferuje ona prosta wyszukiwarkę bazująca na wyborze jednego lub kilku kryteriów, np. numer NIP, PKD, nazwisko czy adres.
To łatwy sposób przekonania się czy konkretna firma:
• jest zarejestrowana,
• nie została wykreślona z rejestru,
• nie jest zawieszona,
• przedstawia dane zgodne z zapisem w CEIDG.
Wyszukiwarka umożliwia więc przyjrzenie się podstawowym danym rejestrowym ewentualnego partnera biznesowego.

7. Wywiadownie gospodarcze
Zdecydowanie najpełniejszy zakres danych przedstawić mogą wywiadownie gospodarcze, bowiem są to specjalistyczne firmy zajmujące się pozyskiwaniem informacji gospodarczych.
Oto przykład danych dostępnych na stronie eKRS.pl

Dokumenty z KRS

Oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego
.

Dostęp do wszystkich oryginalnych dokumentów dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dokumenty z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Fotokopie

Fotokopie całych akt KRS

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie..

Fotokopie pełnych sprawozdań Finansowych

Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego oraz nie interesują Cię same sprawozdania finansowe to ta usługa powinna być właśnie dla Ciebie. Wskaż jakie dokumenty cię interesują a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dotyczy jednego dokumentu – jedno zamówienie to jeden dokument.

Fotokopie wybranych dokumentów z KRS

Tutaj możesz zamówić zdjęcia sprawozdań finansowych dla dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.

Fotokopie akt z Rejestru Handlowego – RHA, RHB, RHC, RPP

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie rejestrowym w Rejestrze Handlowym – akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie.

Raporty

eRaport o podmiocie z KRS
eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

eRaport o osobach wpisanych do KRS
Zdjęcia sprawozdań finansowych Z pomocą usługi eRaport o osobie z KRS możesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.
Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby.

Weryfikacja podmiotów po numerze NIP
Również działalność gospodarcza
NIP weryfikacja NIP weryfikacja to raport o każdym podmiocie jaki funkcjonuje w polskiej gospodarce
Zawiera podstawowe informacje o podmiocie / przedsiębiorcy.
dane adresowe • dane rejestrowe • nazwę • nazwiska • REGON • rodzaj formy prawnej • rodzaj formy własności • numer PKD • numer nadany przez organ rejestrowy

Weryfikacja podmiotów po numerze REGON
Również działalność gospodarcza
ReGON weryfikacja ReGON to raport o każdym podmiocie jaki funkcjonuje w polskiej gospodarce
Zawiera podstawowe informacje o podmiocie / przedsiębiorcy.
dane adresowe • dane rejestrowe • nazwę • nazwiska • NIP • rodzaj formy prawnej • rodzaj formy własności • numer PKD • numer nadany przez organ rejestrowy

Wiarygodność płatnicza

eRaport o podmiocie z KRS
eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT
Zdjęcia sprawozdań finansowych

Zdjęcia sprawozdań finansowych Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego a tylko sprawozdania finansowe to kliknij zamów. Wskaż za jakie lata chcesz uzyskać SF a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dostępna na terenie całego kraju.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot NIE JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów Sądowych

Sprawdź czy dana firma albo osoba posiada zastawione ruchomości.
DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w Rejestrze Zastawów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie informujące o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach.

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG’i

Raport płatniczy z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT

REGON

Duplikat decyzji o nadaniu numeru REGON

Urząd skarbowy

Potwierdzenie nadania numeru NIP – NIP-5/W
Wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / praw majątkowych w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.
Tutaj sprawdzisz czy dana ruchomość lub prawo majątkowe jest zastawione na rzecz Urzędu Skarbowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie informujące o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Zaświadczenie informujące o statucie podatnika VAT.

    1. Podmiot nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
    1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
    1. Podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów pozyskanych z eKRS.pl
Jeżeli zamówiłeś dokument z KRS za pośrednictwem eKRS.pl a teraz chcesz go przetłumaczyć, to dobrze trafiłeś/aś
Podajesz kod zamówienia dokumentu KRS a My go tłumaczymy. Nie musisz przesyłać do nas dokumentu do tłumaczenia (dotyczy dokumentów których jeszcze nie wysłaliśmy listem lub kurierem)

Tłumaczenie innych dokumentów urzędowych

Zeskanuj dowolny dokument których chcesz przetłumaczyć i za pomocą formularza zamówienia prześlij go do eKRS.pl. Wycenimy go i przetłumaczymy.

Krajowy Rejestr Karny

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego – firmy z KRS
Niekaralność dla podmiotów z KRSZamów niekaralnośc dla swojej firmy | podmiotu zbiorowego przez Internet.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla osoby fizycznej
Niekaralność dla osoby fizycznejZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Niekaralność dla cudzoziemca – for a foreginer
Niekaralność dla cudzoziemca - for a foreginerZamów niekaralność dla swojej osoby.
Dokument otrzymasz na e-mail, listem albo kurierem.

Rejestr Zastawów

Rejestr Zastawów Sądowych
Rejestr Zastawów SądowychZastaw rejestrowy jest rzeczowym prawem ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.
Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.
Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych
Centralny Rejestr Zastawów SkarbowychZastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.
Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile i Legalizacja dokumentówW zależności od tego, czy dany dokument ma zostać złożony w kraju który jest stroną konwencji haskiej czy też nie, musi zostać poddany procedurze legalizacji lub nadania apostille.

Notariusz OnLine

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

uwierzytelnienie dokumentówPolski system prawny wymaga w wielu wypadkach konieczność przedkładania oryginałów dokumentów, które mogą być dowodami w toczących się postępowaniach sądowych czy administracyjnych. Ustawodawca zezwala jednak na posługiwanie się kopiami ważnych pism czy umów które muszą być odpowiednio uwierzytelnione, poświadczone za zgodność z oryginałem

Wierzytelności

Windykacja należności

Odzyskiwanie długówWindykacja należności, wywiad gospodaraczy,

Informacja o zadłużeniu z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

Raport z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej

Informacje o zadłużeniach z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Finanse

Kredyty, Lokaty, pożyczki, konta, karty, leasing …

Hotele, noclegi biznesowe i prywatne

eKRS.pl partnerem biznesowym Booking.com

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Niekaralność w przetargu – kilka wskazówek

Zaświadczenie KRK – kilka praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego. Dość często ma miejsce praktyka iż...

Zamknij