Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Kiedy sprawdzić status podatnika VAT ?

Status podatnika VAT warto potwierdzić:

  • w przypadku dokonywania korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych (tzw. ulga na złe długi) – prawo wymaga aby podatnik i dłużnik posiadali status czynnego podatnika VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji korygującej;
  • w sytuacji, gdy planujemy zakup od kontrahenta, którego nie jesteśmy pewni – pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów przy odliczaniu podatku VAT. W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku VAT uzależnione jest bowiem od prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się natomiast fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT zawierającą wszystkie niezbędne dane wymagane przepisami ustawy.

Status podatnika VAT – jak uzyskać zaświadczenie?

Aby potwierdzić status podatnika VAT, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.

O zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT ubiegać się może bezpośrednio podatnik lub osoba trzecia mająca interes prawny w złożonym wniosku (np. wierzyciel).

Pobierz status VAT kontrahenta


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
S24 – proces składania podpisu elektronicznego

Proces składania podpisu elektronicznego w S24 Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też...

Zamknij