Główny Oddział Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy głównym zagranicznym zakładem ubezpieczeń

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W10
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WL – Prokurenci
KRS-WJ – Reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spólki
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-WK
KRS-WJ
KRS-Z10
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZL – Reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-ZJ – Zmiana reprezentant podmiotu zagranicznego
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spólki
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant opadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego
KRS-ZS
Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie

Zostaw komentarzPrzeczytaj poprzedni wpis:
Jednostka Badawczo-Rozwojowa – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Zamknij