Europejskie Zgrupowania Interesów Gospodarczych – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W12
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WU – Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WK1 – Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-WL – Prokurenci
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WU
KRS-WK1
KRS-WM
KRS-Z12
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZU – Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZK1 – Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZL – Zmiana – prokurenci
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK1 – Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-ZK1 – Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X2
Wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spółka Jawna – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

a działalność przez nią prowadzona może mieć zarówno charakter zarobkowy, jak i niezarobkowy, na przykład działalność dydaktyczna lub naukowo-badawcza. Musi...

Zamknij