Kolumna Transportu Sanitarnego – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników przy Kolumnie Transportu Sanitarnego

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W22
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-Z22
Wniosek o zmianê danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP

Ilość i rodzaj załączników zależy od rodzaju zmiany.

KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS

KRS-Z41
Wierzytelność

KRS-ZP – Wierzyciele

KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana

KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie

KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

KRS-ZS
Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij