Fundacja – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy fundacjach, stowarzyszeniach lub organizacjach spoleczno-zawodowych

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W20
Wniosek o rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH – Sposób powstania
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WF
KRS-WK
KRS-WM – tylko wówczas gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza
KRS-W9
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZY – Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-Z20
Wniosek o zmiana danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-W-OPP – Działalność pożytku publicznego
KRS-Z-OPP – Zmiana – działalność pożytku publicznego
Ilość i rodzaj załączników zależny od rodzaju zmiany.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X1
Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców
Dotyczy wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców wobec zakończenia działalności gospodarczej – bez wykreślenia z rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
KRS-X2
Wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego
KRS-ZS
Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Główny Oddział Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Zamknij