Wnioski do KRS tylko drogą elektroniczną już od marca 2021r

Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 398) wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Po nowelizacji przepisów ww. ustawy postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców odbywać się będzie tylko elektronicznie. Według zapewnień Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki wprowadzaniu nowego systemu złożenie wniosku do KRS będzie łatwiejsze i zarazem szybsze. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Od marca 2021 r. spółka lub jej pełnomocnik wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do niego załączone składane przez samą spółkę lub pełnomocnika bez udziału notariusza będą rozpoznawane przez KRS jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury. Wszelkie wnioski składane do KRS tradycyjnie, czyli w formie papierowej będą podlegały zwrotowi.    


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Koronawirus – Sprawozdania finansowe do końca września 2020r

Podczas obowiązującego w Polsce stanu epidemiologicznego wiele terminów jakie wynikają np. z ustawy o rachunkowości jest przekładanych. Tak też jest...

Zamknij