Sygnatury akt w sprawach sądowych – repertoria

Sygnatury akt w sprawach sądowych – repertoria

Pragniemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z „numeracją” spraw sądowych.

Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej. Oznaczenie to służy jako identyfikator sprawy i jednocześnie zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy i trybie postępowania.

W sądach powszechnych zasady ustalania sygnatury akt określa Instrukcja sądowa.

Ogólne zasady tworzenia sygnatury ustala § 31 ust. 1 Instrukcji. Zgodnie z nim, sygnatura składa się z:

„Zobacz więcej”