S24 – Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego złożenia podpisu elektronicznego

Od 15-03-2018 wszedł w życie wymóg przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Od tego też dnia otrzymujemy sporo telefonów na temat tego wymogu. Poniżej przedstawiamy Informacje na temat składania dokumentów z podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informujemy iż dokumenty te nie są składane do eKRS.pl

Do poprawnego działania aplikacji S24 oraz RDF do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych wymagane są następujące komponenty:

 1. Posiadanie przez użytkownika ważnego podpisu kwalifikowanego, wraz z zainstalowanym dostarczonym do niego oprogramowaniem, pozwalającym na komunikację komponentów realizujących podpis z kartą kryptograficzną przy wykorzystaniu interfejsu PKCS#11 w wersji 2.01 lub wyższej.

Oprogramowanie powinno znajdować się na płycie CD, dołączonej do zestawu z e-podpisem. Można je również pobrać ze strony internetowej dostawcy podpisu elektronicznego:

 1. CenCert – PEM-HEART Signature
 2. Sigillum – CryptoCard Suite
 3. KIR – CryptoCard Suite
 4. CERTUM – proCertum CardManager
 5. EuroCert – Charismathics Smart Security Interface Standard
 1. Posiadanie systemu operacyjnego:
  1. Windows 7 lub nowszy;
  2. Mac OS – wersja wspierana przez dostawcę podpisu elektronicznego
 2. Posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. W przypadku przeglądarki Google Chrome konieczna jest instalacja dodatkowego oprogramowania, przedstawiona w podrozdziale 2.5 niniejszej instrukcji ze strony:

https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny- szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/ .W przypadku Fierfoxa należy zainstalować dodatek ze strony: https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9- anfx.xpi patrz podrozdział 2.6

W przypadku Opery należy zainstalować dodatek https://addons.opera.com/pl/extensions/details/podpis-elektroniczny-szafir-sdk/

 1. Posiadanie zainstalowanej najnowszej wersji środowiska Java
 2. Umożliwienie oprogramowaniu komponent Szafir SDK komunikacji z Internetem w celu weryfikacji ważności używanego podpisu kwalifikowanego – weryfikacja list CRL certyfikatu (jeśli użytkownik korzysta z rozwiązań typu zapora sieciowa, konfiguracja zgodnie z instrukcją wykorzystywanej zapory sieciowej).

Aplikacja służąca do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego uruchamia się automatycznie, jeśli spełnione są powyższe warunki. W dalszej części dokumentu aplikacja ta będzie nosiła nazwę komponent Szafir SDK. Instalacja środowiska Java JRE opisana została w kolejnych punktach instrukcji.

 • Ustawienia przeglądarki internetowej MS Internet Explorer

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym mógł wykonywać: opłat, podpisów kwalifikowanych i innych operacji niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco:

 1. zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 3 (konieczna jest instalacja Java JRE w wersji 32-bitowej, nawet jeżeli komputer jest 64- bitowy),
 2. w celu poprawnego działania aplikacji przeglądarka MS Internet Explorer musi być w wersji 11.

 

 • Ustawienia przeglądarki internetowej Mozilla Firefox

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym mógł wykonywać: opłat, podpisów kwalifikowanych i innych operacji niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco:

 1. zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 3,
 2. zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”).

 

 • Ustawienia przeglądarki internetowej Google Chrome

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym mógł wykonywać: opłat, podpisów kwalifikowanych i innych operacji niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco:

 1. zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 3,
 2. zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej Opera

Aby aplikacje S24 oraz RDF mogły prawidłowo funkcjonować, a w tym mógł wykonywać: opłat, podpisów kwalifikowanych i innych operacji niezbędne jest ustawienie jego parametrów następująco:

 1. zainstalować najnowszą wersje środowiska Java JRE – instalacja została opisana w punkcie 3,

zainstalować komponent Szafir SDK – jeżeli komponent nie został wcześniej zainstalowany w przeglądarce, to użytkownik podczas próby złożenia podpisu zostanie poinformowany o konieczności zainstalowania tego komponentu. Link do pobrania komponentu Szafir SDK zostanie wskazany użytkownikowi („Instalacja rozszerzenia z Web Store”).

 

 


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
dokumenty KRS w obcym języku

Aby uzyskać dany dokument, przetłumaczony na odpowiedni język, kliknij w link w poniższej

Zamknij