Jednostka Badawczo-Rozwojowa – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS przy jednostce badawczo-rozwojowej

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W6
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH – Sposób powstania
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WK
KRS-WM
KRS-Z6
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZS – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spólki
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant opadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X2
Wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego
KRS-ZS
Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie

Zostaw komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarcza za granica. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą,...

Zamknij

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/ekrs.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 149