Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ważności dokumentów z KRS

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwsi w sprawie okresu ważności dokumentów pozyskanych CI-KRS oraz eKRS.pl

W sprawie określenia okresu ważności odpisów oraz innych dokumentów wydawanych z Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

W obowiązującej ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) brak jest normy określającej czas ważności odpisów (a także wyciągów i zaświadczeń) wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS). Ważność i aktualność wymienionych dokumentów trwa do momentu wpisania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli zmiany takiej nie dokonano, wyciąg z rejestru może być aktualny przez czas nieokreślony.

Znana jest praktyka, stosowana przez różne instytucje czy urzędy, ale przede wszystkim przez banki, nakładania obowiązku dostarczania odpisów z KRS, wydanych nie wcześniej niż np. 3 czy 6 miesięcy przed datą ich przedłożenia (wykorzystania).

Taki wymóg stawiają również niektóre szczególne regulacje prawne, np. § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 24).

Serwis eKRS.pl udostępnia, na stronach internetowych informacje o podmiotach wpisanych nie tylko do rejestru przedsiębiorców, ale także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 4 ust. 4a wymienionej na wstępie ustawy).

(…) W razie wystąpienia wątpliwości co do wykorzystywanego odpisu z KRS osoba zainteresowana będzie miała możliwość zweryfikowania jego wiarygodności przez porównanie treści dokumentu z dostępnymi w sieciach informatycznych danymi rejestrowymi.(…)


 

Co to jest zamówienie cykliczne ?

Odpisy cykliczne to usługa wprowadzona z myślą o osobach i/lub podmiotach które często potrzebują odpisu z KRS (np. kilka razy w roku).

W obrocie gospodarczym przyjęła się praktyka iż odpis z KRS nie powinien być starszy niż 3 miesiące.
Jeżeli potrzebujesz co jakiś czas nowego odpisu z KRS to skorzystaj z tej opcji i zamów odpis cykliczny.
To bardzo proste !!!
Ustalasz terminy / daty kiedy chcesz otrzymywać odpisy z KRS, opłacasz zamówienie i gotowe.
Wystarczy wypełnić formularz, a eKRS.pl będzie dostarczał co daną liczbę dni lub w wskazanym terminie potrzebny dokument.

 


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
eKRS.pl – ostrzega! Uwaga na wiadomości email od Banku Zachodniego WBK

Uwaga na niebezpieczne wiadomości podszywające się pod Bank Zachodni WBK !!!

Zamknij