Spółka Komandytowo-Akcyjna – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce komandytowo-akcyjnej

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W2
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WB – Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej
KRS-WD – Partnerzy
KRS-WH – Sposób powstania podmiotu
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WL – Prokurenci
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-WG – Emisje akcji
Załączniki obligatoryjne
KRS-WB
KRS-WK
KRS-WM
KRS-Z2
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZB – Zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
KRS-WG – Emisje akcji
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL – Zmiana – prokurenci
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZH – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X2
Wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego
KRS-ZH
Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki

Zostaw komentarzPrzeczytaj poprzedni wpis:
Spółka Partnerska – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w ramach organizacji gospodarczej prowadzącej przedsiębiorstwo pod...

Zamknij