Przedsiębiorstwo Państwowe – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy przedsiębiorstwach państwowych

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W6 Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH – Sposób powstania KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM – Przedmiot działania KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM
KRS-Z6 Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.

Odblokuj dostęp do pełnej treści

Koszt wynosi 4 zł brutto

Dostęp ważny przez 48h

Odblokuj treśćOświadczam iż zapoznałem się z treścią polityką prywatności serwisu eKRS.pl oraz klauzulą o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Oświadczam iż zapoznałem się z treścią regulaminu serwisu eKRS.pl

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spółdzielnia Pracy – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne...

Zamknij