Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym w KRS

Cennik opłat w postępowaniach rejestrowych w KRS
opracowany został w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Ustawowe zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów dla podmiotów działających w określonej formie prawnej regulują przepisy szczególne będące podstawą działania dla tych podmiotów.

Podmiot podlegający wpisowi do:
Wpis stały od wniosku:
Rejestru przedsiębiorców
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru dłużników niewypłacalnych
o zarejestrowanie
500,00 zł
250,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym
250,00 zł
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
250,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dla spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 200,00 zł
o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
150,00 zł
o wykreślenie z KRS
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
o przyjęcie dokumentów
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
dotyczącego innego postępowania rejestrowego
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł

Zostaw komentarz

Więcej w KRS, opłata za wpis, opłata za zamiane w KRS, opłaty
Kserokopia sprawozdań finansowych

Zamknij