Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym w KRS

Cennik opłat w postępowaniach rejestrowych w KRS
opracowany został w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Ustawowe zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów dla podmiotów działających w określonej formie prawnej regulują przepisy szczególne będące podstawą działania dla tych podmiotów.

Podmiot podlegający wpisowi do:
Wpis stały od wniosku:
Rejestru przedsiębiorców
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestru dłużników niewypłacalnych
o zarejestrowanie
500,00 zł
250,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
o zarejestrowanie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym
250,00 zł
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
250,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dla spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 200,00 zł
o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
150,00 zł
o wykreślenie z KRS
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
o przyjęcie dokumentów
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
dotyczącego innego postępowania rejestrowego
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł

2 komentarze

Zakład Produkcyjno Handlowy JTJ sp o.o. w likwidacji nr KRS 0000150197

21 lipca, 2021 at 9:43 am

Proszę podać nr konta ,na które mam wpłacić (jaka kwotę) za wyrejestrowanie firmy z KRS

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Najwyższy czas ukarać zarządzających spółkami, którzy nie składają sprawozdań finansowych

Jeśli dana spółka powinna składać roczne sprawozdania finansowe lecz tego nie czyni, trzeba wyciągać stosowne konsekwencje nie tylko wobec tego...

Zamknij