Co zawiera eRaport eKRS.pl

Jakie informacje zawiera Raport o podmiocie ?

Poniżej postaramy się przybliżyć usługę Raportu o podmiocie.

Spis treści:

 • Dane podstawowe
  • Dane teleadresowe
  • Ocena firmy
  • Dane identyfikujące
  • Sposób reprezentacji
  • Status
  • Zarząd
  • Wybrane dane finansowe
  • Powiązania kapitałowo finansowe
  • Zległ ości płatnicze
  • Informacje prasowe
 • Informacje z KRS
  • Informacje podstawowe
   • Dane identyfikujące
   • Forma prawna
   • Nazwa rejestrowa
   • Adres rejestrowy
   • Czy firma działa z innymi podmiotami na podstawie umowy cywilnej
   • Dzień rejestracji firmy w KRS
   • Czas na jaki utworzono spółkę
   • Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów
   • Data podpisania umowy lub statutu firmy
  • Udziałowcy
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujących
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian
  • Kapitał zakładowy
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujący kapitał
   • W dniu xx.xx.xxxx firma posiadała następujący kapitał
  • Aktualny zarząd
   • Historia zmian w zarządzie
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujący skład zarządu
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian w składzie zarządu
  • Prokurenci
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian w składzie prokurentów
  • Rodzaj działalności
  • Sprawozdania finansowe – może zawierać – patrz regulamin eKRS.pl brak wzmianek w raporcie o złożeniu sprawozdania finansowego jest sygnałem, że prawdopodobnie sytuacja finansowa kontrahenta nie jest najlepsza i dlatego sprawozdania finansowe nie są przez niego składane.
 • Dane finansowe
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)
  • Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
  • Analiza wskaźnikowa
  • Analiza branżowa
 • Historia zmian w umowie
 • Rada nadzorcza
 • Powiązania kapitałowo – osobowe
  • Informacje dotyczące osób
  • Informacje dotyczące firm
 • Dotacje z UE
 • Wygrane przetargi

 

>> Dalej wykaz informacji zawartych w pliku Excela

Strona: 1 2

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Co to jest Rejestr Handlowy

powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1919...

Zamknij