KRS – informacje ogólne

Ogólne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym miedzy innymi:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS

Wykaz dokumentów z KRS, RDN, OPP

wszystkie oddziały krajowego rejestru sądowego w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
zapoznaj sięz regulaminem eKRS.pl

Wybierz dokument KRS który Cię interesuje

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS OnLine

CI KRS-COD

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego
Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.
CI KRS-COD CYKL

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego zamówienie cykliczne/stałe

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego zamówienie cykliczne/stałe
Odpisy cykliczne to usługa wprowadzona z myślą o osobach i/lub podmiotach które często potrzebują odpisu z KRS (np. kilka razy w roku). W obrocie gospodarczym przyjęła się praktyka iż odpis z KRS nie powinien być starszy niż 3 miesiące. Jeżeli potrzebujesz co jakiś czas nowego odpisu z KRS to skorzystaj z tej opcji i pobierz odpis cykliczny.
CI KRS-CNR

Wniosek o podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym
W odpowiedzi na ten wniosek otrzymasz informację pod jakim numerem KRS znajduje się dany podmiot
CI KRS-CWY

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działów możesz pobrać osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu). Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem. Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział
kliknij tutaj.

CI KRS-CZW

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS
Jest to dokument potwierdzający fakt wykreślenia podmiotu z KRS. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.
CI KRS-CZT

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS”

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS
Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.
CI KRS-CZN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS”

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS
Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego

CI KRS-CZ-UP

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego
Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego jest Organizacja Pożytku Publicznego. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak równie¿ spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDO

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
CI KRS-CDN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN
Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
CI KRS-CDT

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN”

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Dokumenty z Rejestru Handlowego typu A, B, C i Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych RPP

Odpis z RHB

Wniosek o wydanie odpisu z RHB

Odpis z RHB
Rejestr handlowy - rejestr publiczny w sądach rejestrowych prowadzony od dnia 07 lutego 1919 do 01 stycznia 2001.<br /> Obecnie następcą Rejestru Handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy.<br /> W RHB zawarte były dane o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.
Odpis z RHA

Wniosek o wydanie odpisu z RHA

Odpis z RHA
Rejestr handlowy - rejestr publiczny w sądach rejestrowych prowadzony od dnia 07 lutego 1919 do 01 stycznia 2001.<br /> Obecnie następcą Rejestru Handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy.<br /> W RHA wpisywane były spółki jawne i komandytowe.
Odpis z RHC

Wniosek o wydanie odpisu z RHC

Odpis z RHC
Rejestr handlowy - rejestr publiczny w sądach rejestrowych prowadzony od dnia 07 lutego 1919 do 01 stycznia 2001.<br /> Obecnie następcą Rejestru Handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy.<br /> W RHC wpisywane były spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.
Odpis z RPP

Wniosek o wydanie odpisu z RPP

Odpis z RPP
Odpis z Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych

KRS online, odpisy KRS


6 komentarzy

METALÓWO -USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI W OSTROWIE LUBELSKIM

10 lipca, 2018 at 10:18 am
Google Chrome 66.0.3359.139 Google Chrome 66.0.3359.139 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36

MAM PYTANIE JAK MAM SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA E-KRS ABY ELEKTRONICZNIE WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE ROCZNE

  eKRS.pl

  10 lipca, 2018 at 8:25 pm
  Firefox 61.0 Firefox 61.0 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

  zapraszamy na https://www.eKRS.pl/tag/S24/

AGNIESZKA MARCINIAK

12 lipca, 2018 at 11:31 am
Google Chrome 67.0.3396.99 Google Chrome 67.0.3396.99 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Szanowni Państwo,
nie jestem w stanie założyć konta w e-krs,ze względu na pojawiający się „błąd HTTP”przy próbie uwierzytelnienia mojego wniosku przy pomocy profilu zaufanego ,który mam na platformie banku WBK(przekierowanie nie działa)
Proszę pomoc .Z poważaniem Agnieszka Marciniak

  eKRS.pl

  13 lipca, 2018 at 8:30 am
  Google Chrome 67.0.3396.99 Google Chrome 67.0.3396.99 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

  Witamy
  Na stronie eKRS.pl nie zakłada się konta. Usługi dostępne są bez potrzeby logowania.
  Nie potrzebny tez jest podpis elektroniczny czy profil epuap.

Agnieszka

24 sierpnia, 2020 at 9:24 am
Google Chrome 84.0.4147.135 Google Chrome 84.0.4147.135 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36

dzień dobry pojawia mi się taka informacja przy próbie wysłania sprawozdania do KRS – błąd aplikacji na czerwono po wpisaniu nr KRS

  eKRS.pl

  5 października, 2020 at 7:51 pm
  Google Chrome 85.0.4183.121 Google Chrome 85.0.4183.121 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition
  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36

  https://www.ekrs.pl/s24/

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij