Nowa wersja serwisu eKRS.pl - zobacz, przetestuj, wyraź opinię
   
     
   
 

Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych

Dokument KRS OnLine

Wszystkie dokumenty KRS w jednym miejscu!

 

oryginały, wysyłamy poprzez e-mail, list, kuriera.

 • odpisy, zaświadczenia, wyciągi,
 • raporty, sprawozdania finansowe,
 • kopie całych akt i wybranych pozycji,
 • weryfikacja firm i osób,
 • oraz dokumenty z Rejestru Handlowego.

Odpisy, zaświadczenia, wyciągi, kopie akt wydawane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uznawane są przez wszelkie instytucje i podmioty gospodarcze.

Dzięki eKRS.pl można bez żadnego problemu zamówić każdy dokument z rejestru KRS - Krajowego Rejestru Sądowego, zamówić raport o każdym podmiocie, podjąć decyzję o współpracy z kontrahentem

Sprawdzenie pozycji kontrahenta lub konkurencji, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z eKRS.pl nie stanowi żadnego problemu i nigdy nie było tak łatwe. Dzięki eKRS.pl można łatwo i szybko sprawdzić każdy podmiot gospodarczy nie tylko w kraju ale również na całym świecie.

Z usług świadczonych przez eKRS.pl mogą korzystać nie tylko podmioty gospodarcze ale i osoby fizyczne ( B2B, B2C)

Wybierz rodzaj dokumentu, raportu, usługi

wybierz dokument z KRS

CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.

Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.

CI KRS CNR Wniosek o podanie numeru KRS

W odpowiedzi na ten wniosek otrzymasz informację pod jakim numerem KRS znajduje się dany podmiot.

CI KRS CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działu możesz zamówić osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu). Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem. Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział, znajdziesz tam i tą informację.

CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt wykreślenia podmiotu z KRS. Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot jest wpisany do KRS. Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot nie jest wpisany do KRS. Jeżeli podmiot istnieje w KRS dokument zawierał będzie stosowną informację.

CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot wpisany do KRS jest Organizacja Pożytku Publicznego. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak również spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację. RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot jest wpisany do RDN dokument zawierał będzie stosowną informację. RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Fotokopie całych akt KRS

kopia akt krs Dzięki usłudze KRS KOPIA możesz zamówić kopie akt rejestrowych dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.
Otrzymujesz kompletną teczkę danego podmiotu (wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS - akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji).

Fotokopie sprawozdań finansowych z sprawozdaniem zarządu

fotokopie dokumentów KRS Dzięki usłudze KRS KOPIA możesz zamówić też kopię sprawozdania finansowego dla dowolnego podmiotu wpisanego do KRS.
Otrzymujesz wówczas fotokopię (zdjęcia) zamówionego dokumentu.

Odpis z Rejestru Handlowego typu A, B, C

Rejestr handlowy - rejestr publiczny w sądach rejestrowych prowadzony od dnia 07 lutego 1919 do 01 stycznia 2001.
Obecnie następcą Rejestru Handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Fotokopie całych akt z Rejestru Handlowego A, B, C.

Rejestr Handlowy prowadzony był do dnia 01 stycznia 2001. Obecnie następcą Rejestru Handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy.
Tutaj możesz zamówić kopie akt rejestrowych dowolnego podmiotu wpisanego do RH.
Otrzymujesz kompletną teczkę danego podmiotu (wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie.

Raporty o podmiotach wpisanych do KRS i sprawozdania finansowe

eRaport eKRS.pl Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników.
eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, etc)

Raporty o podmiotach wpisanych do KRS + wywiad terenowy.

działania terenowe eRaport + TEReN to Raport o podmiocie z dokumentacją fotograficzną i/lub video. Usługa ta zawiera dokładnie te same pozycje co sam eRaport ale wzbogacony jest materiałami fotograficznymi i/lub video sprawdzanego podmiotu. Pozwalają one na wizualne sprawdzenie podmiotu pod względem adresu, wyglądu siedziby/nieruchomości.
  • Raporty o osobach wpisanych do KRS - powiązania kapitałowo-osobowe

   raport o osobie wpisanej do KRS Za pomocą usługi eRaport o osobie z KRS mozesz w prosty sposób wyszukać / sprawdzić osobę z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z jej powiązaniami z podmiotami gospodarczymi.
   Wystarczy że podasz numer PESEL i/lub Imię i Nazwisko osoby a otrzymasz eRaport o osobie z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy

   Monitor Sądowy i Gospodarczy Wszystkie wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego od 1996 roku do dnia dzisiejszego.
   Monitory dostępne za darmo, dostępne też całe miesięczniki i roczniki. Możesz też pobrać całość - wszystkie lata (wydania).
  • NIP weryfikacja - weryfikacja i wyszukiwanie podmiotów po numerze NIP

   NiPweryfikacja Gdy posiadasz tylko numer NIP
   Weryfikacja i sprawdzanie podmiotów po numerze NIP.
   Wystarczy że podasz numer NIP a otrzymasz kompletne informacje na temat podmiotu "ukrywającego" się pod tym numerem.
  • ReGON - weryfikacja i wyszukiwanie podmiotów po numerze REGON

   Weryfikacja podmiotów po numerze REGON Usługa, która pozwala zweryfikować kontrahenta. Wystarczy znać numer REGON, a na jego podstawie otrzymamy szereg informacji, które pozwolą na lepszą identyfikację a tym samym na podjecie odpowiedniej decyzji biznesowej.
  • Raport o zaległościach płatniczych z BIG InfoMonitor

   infomonitor Informacje o wiarygodności płatniczej z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A
  • Przysięgłe tłumaczenia dokumentów z KRS

   Za pośrednictwem serwisu eKRS.pl mogą Państwo przetłumaczyć wszystkie pozyskane od eKRS.pl dokumenty na następujęce języki
   - angielski
   - niemiecki
   - francuski
   - włoski
  • Apostile i legalizacja dokumentów

   Uzyskanie pieczęci (klauzuli) apostille) lub legalizacji na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi poza granicami krasju.

Krajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2016  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

-
-
-
-
-