Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Instrukcja składania sprawozdania finansowego

Instrukcja składania sprawozdania finansowego gdy przynajmniej jedna z uprawnionych osób do reprezentacji posiada numer PESEL wpisany do KRS

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na eKRS.pl, nieodzowną częścią składania sprawozdań finansowych online jest konieczność posiadania konta na portalu S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/). Za pomocą S24 składa się sprawozdania finansowe wraz z odpowiednim wnioskiem i oświadczeniem, że dokumenty finansowe spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości.

Aby złożyć bezpłatnie e-sprawozdanie finansowe poprzez serwis https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/, konieczne jest, aby dany podmiot posiadał choć jedną osobę z ujawnionym numerem PESEL w KRS. Może to być:

  • członek zarządu,
  • prokurent
  • syndyk
  • zarządca w postępowaniu likwidacyjnym,
  • likwidator
„Zobacz więcej”

Maksymalna wielkość pliku w sprawozdaniu finansowym

Co zrobić gdy wielkość przesyłanego pliku do Repozytorium Dokumentów Finansowych jest większa ?

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku niezależnie czy, plik (dokument) jest podpisany, czy też niepodpisany, nie może przekraczać 5 MB. Natomiast maksymalny rozmiar wszystkich załączonych i przesyłanych niepodpisanych dokumentów (plików) do zgłoszenia nie może przekraczać 35 MB.
W przypadku, gdy plik (dokument) przekracza dopuszczalną wielkość, rekomendowane jest zmniejszenie jego rozmiaru (np. przez skanowanie w jako dokument czarno- biały lub zmniejszenie jego rozdzielczości, lecz w taki sposób, aby był w pełni czytelny).
W wyjątkowych przypadkach (UWAGA: dotyczy to wyłącznie użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym) obsługa RDF jest w stanie umożliwić przesłanie dokumentów o rozmiarze przekraczającym dopuszczalna wielkość, ale tylko wtedy, gdy faktycznie nie ma możliwości zmniejszenia pliku do wymaganej przez aplikację RDF wielkości. W takim wypadku prosimy o kontakt z administratorem systemu RDF.


RDF kto podpisuje zeskanowane pliki ?

Czy zeskanowane pliki muszą być podpisane przez wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją?

Wystarczy, że zeskanowany dokument (plik) będzie podpisany (podpisem kwalifikowanym wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Podpisywanie dokumentu jak i zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego wyłącznie identyfikator PESEL.

UWAGA: dokumenty, które od 1 października 2018 roku muszą być sporządzone w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/


Kto podpisuje dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e- PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Zgłoszenie mogą podpisać:

„Zobacz więcej”

Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Jakie podmioty mogą składać bezpłatne sprawozdania finansowe do RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych ?

„Zobacz więcej”