Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to i po co ?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to i po co ?

Co to jest CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR) jest publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Finansów. W rejestrze przedstawiane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami prawa handlowego.

„Zobacz więcej”