Kto podpisuje dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e- PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Zgłoszenie mogą podpisać:

  1. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2, które nie zostały zawieszone w czynnościach;
  2. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (dla oddziału przedsiębiorcy zagranicznego);
  3. Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci);
  4. Likwidator, syndyk oraz doradca restrukturyzacyjny wskazani w dziale VI rejestru.
  5. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem (a od 12 stycznia 2019r. również osoby wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 28 tego dokumentu).

Podstawa prawna: Art. 19e. ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700).

źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 


2 komentarze

Anna Koziara-Hahn

15 września, 2021 at 2:09 pm

Dzień dobry,
od kilku dni próbuję podpisać zgłoszenie > sprawozdanie finansowe spółki GAMMA media sp. zo.o. KRS: 0000626309 BEZSKUTECZNIE! Dokumenty są wgrane, zapisane i wysłane do repozytorium DF, zgodnie z instrukcją. Niestety chcąc podpisać profilem zaufanym pojawia się komunikat > Błąd krytyczny!Wystąpił nieoczekiwany błąd systemu<. Proszę o informację, co w tej sytuacji mam zrobić?

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Jakie podmioty mogą składać bezpłatne sprawozdania finansowe do RDF - Repozytorium Dokumentów Finansowych ?

Zamknij