Kto podpisuje dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym na imię, nazwisko, nr PESEL) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e- PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze. Zgłoszenie mogą podpisać:

  1. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2, które nie zostały zawieszone w czynnościach;
  2. Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (dla oddziału przedsiębiorcy zagranicznego);
  3. Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci);
  4. Likwidator, syndyk oraz doradca restrukturyzacyjny wskazani w dziale VI rejestru.
  5. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem (a od 12 stycznia 2019r. również osoby wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 28 tego dokumentu).

Podstawa prawna: Art. 19e. ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700).

źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Jakie podmioty mogą składać bezpłatne sprawozdania finansowe do RDF - Repozytorium Dokumentów Finansowych ?

Zamknij