Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega

UWAGA –
Ministerstwo Sprawiedliwości
ostrzega

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.


Zostaw komentarzPrzeczytaj poprzedni wpis:
Jakie informacje zawiera sprawozdanie finansowe ?

właśnie nad tym teraz pracujemy :) tekst ukaże się niebawem

Zamknij