Koronawirus – Sprawozdania finansowe do końca września 2020r

Przedłużony termin na złożenie sprawozdań Finansowych w 2020r

Podczas obowiązującego w Polsce stanu epidemiologicznego wiele terminów jakie wynikają np. z ustawy o rachunkowości jest przekładanych.
Tak też jest i teraz. Minister finansów Tadeusz Kościński, przedłużył o trzy miesiące terminy składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych.
Dla spółek giełdowych podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego termin został przesunięty o dwa miesiące. To założenia ustawy antykryzysowej.

Ustawa antykryzysowa przesuwa również termin składania sprawozdań finansowych przez podatników CIT którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (fundacje, stowarzyszenia,związki zawodowe), które składają sprawozdania finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS nie do KRS).

Podmioty takie mogą skorzystać z przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca i zatwierdzenia go do 30 września. Dokumenty te muszą złożyć do szefa KAS w ciągu dziesięciu dni od daty ich zatwierdzenia.

Wydłużony czas zyskali również podatnicy PIT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a którzy prowadzą pełną księgowość na podstawie księgi rachunkowej. Minister finansów w rozporządzeniu antykryzysowym przedłużył termin do 31 lipca r.
Przedłużone zostały również terminy sprawozdań dla jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 31 marca 2020 r. (DzU z 31 marca, poz. 570 ).


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Metodyka w zakresie dochowania oceny dochowania należytej staranności

METODYKA W ZAKRESIE OCENY DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH Metodyka w zakresie oceny  dochowania  należytej  staranności ...

Zamknij