Czy nowe zmiany w ustawie VAT zaszkodzą uczciwym firmom ?

Duża nowelizacja ustawy o VAT, która ma wejść w życie w przyszłym roku, zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wyrejestrowywania w niektórych sytuacjach podatników VAT.
Kolejne propozycje zmian w VAT mogą spowodować, że organy podatkowe zamiast karać rzeczywistych oszustów, będą kwestionowały rozliczenia podatkowe dużych i wiarygodnych podatników.

Oto przepis który budzi kontrowersje.

9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

  1. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, lub
  2. obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
  3. składal przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia, lub
  4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, lub
  5. prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku

Nowelizacja ma zatem w założeniu umożliwić wyrejestrowanie podatnika VAT w określonych sytuacjach. Dodawany ust. 9a zawiera katalog zdarzeń, które mają skutkować wykreśleniem  z urzędu podmiotu z rejestru podatników VAT. Na szczególną uwagę zasługują dwa ostatnie punkty wykreślenia.

Szykowane przepisy – w obecnej formie mogą być podstawą do odbierania statusu podatnika VAT nie tylko podatnikom uwikłanym w oszustwa ( i tutaj wydaje się to być zrozumiałe) ale również tym którzy padli ofiarą oszustwa. Sytuacja ta może  dotyczyć wszystkich przedsiębiorców – od prowadzących jednoosobową działalność po naprawdę spore firmy.

Należy zwrócić uwagę na fakt iż status podatnika podatku VAT może zostać odebrany bez wiedzy podatnika – ale tylko wówczas gdy brak kontaktu z danym podatnikiem.

9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Zdanie pierwsze stosuje się również, jeżeli podmiot lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Co zatem mogą zrobić uczciwe firmy?

Będą musiały udowodnić iż nie wiedziały oraz nie mogły wiedzieć, że wikłają się w proceder wyłudzania podatku VAT a także że dopełniły wszelkich działań mających na celu weryfikacje kontrahenta.

Niestety żadne powzięte działanie weryfikacyjne danego podmiotu, nie daje nam 100% pewności. Daje tylko szerszy obraz i pozwala podjąć dobrą decyzję biznesową. A także, co jest ważne w tym konkretnym przypadku, daje dokumenty stwierdzające iż podjęliśmy działania zabezpieczające, by nie paść ofiarą oszustwa. Wówczas możemy przedłożyć pozyskane informacje i dokumenty Naczelnikowi Urzędu Skarbowego wykazujące iż nie wiedzieliśmy oraz nie mieliśmy uzasadnionych podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku

Co weryfikować aby mieć “pewność” ?

Pierwszym i podstawowym źródłem wiedzy o podmiotach wpisanych do KRS jest informacja z Krajowego Rejestru Sądowego a ściślej mówić tzw. “odpis z KRS“. Informacje na temat zawartości tego dokumentu opisano w artykule Co zawiera odpis z KRS .

Kolejnym krokiem jest weryfikacja danego podmiotu w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Jeżeli podejmują lub zamierzają Państwo podjąć współpracę której wartość towarów i usług jest “znaczna”, warto – inwestując klika złotych – sprawdzić partnera biznesowego również w

Dobrą praktyka jest weryfikacja partnera biznesowego albo konkurencji poprzez:

Autor: Józef Lutek – eKRS.pl

Tagi :


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Co czwarta firma z KRS ze Śląska zadłużona – jak się zabezpieczyć ?

Prawie co czwarta spółka wpisana do KRS z woj. śląskiego figuruje w bazie dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Biura Informacji Gospodarczej...

Zamknij