Co to jest Rejestr Handlowy

Rejestr Handlowy

powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1919 o rejestrze handlowym.

Zgodnie z w/w dekretem rejestr handlowy prowadzony był w sądach okręgowych przez sekretarza sądowego pod nadzorem sędziego rejestrowego. Potrzebę utworzenia odpowiedniego rejestru determinowało wprowadzenie Kodeksu handlowego z dnia 27 czerwca 1934 Kodeks handlowy wprowadził definicję kupca, jako osoby prowadzącej przedsiębiorstwo zarobkowe. Mogła nim być osoba fizyczna i prawna. Kodeks handlowy wprowadził rozróżnienie na kupców podlegających rejestracji oraz niemających takiego obowiązku.

Rejestr handlowy podzielony był na trzy działy: A, B i C:

  • Do działu A (określany w skrócie RHA lub RhA) wpisywane były spółki jawne i komandytowe;
  • W dziale B (zwanym w skrócie RHB lub RhB) zawarte były dane o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych;
  • Do działu C (określany w skrócie RHC lub RhC) wpisowi podlegały spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.

Każdy dział rejestru podzielony był na rubryki. Początkowo rejestr handlowy prowadzony był wyłącznie w formie ksiąg, w późniejszym czasie w związku z rozwojem technik komputerowych dane rejestrowe wprowadzane były do systemu informatycznego, jednakże był to system oparty na lokalnej bazie danych – w obrębie jednego sądu rejestrowego.

Dla każdego zarejestrowanego podmiotu prowadzone były odrębne akta rejestrowe, zawierające dokumenty związane z postępowaniem przed sądem rejestrowym w sposób chronologiczny – od pierwszego wpisu.

Rejestr Handlowy zamknięty został z dniem 1 stycznia 2001 roku wraz z powołaniem do życia Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dokumenty z Rejestru Handlowego


Zostaw komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
WowApp

WowApp to darmowa aplikacja do komunikacji poprzez internet. Dostępna na komputery oraz urządzenia mobilne.Aplikacja zbliżona jest swoimi funkcjami do takich...

Zamknij

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/ekrs.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 149