Co to jest Rejestr Handlowy

Rejestr Handlowy

powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1919 o rejestrze handlowym. Zgodnie z w/w dekretem rejestr handlowy prowadzony był w sądach okręgowych przez sekretarza sądowego pod nadzorem sędziego rejestrowego. Potrzebę utworzenia odpowiedniego rejestru determinowało wprowadzenie Kodeksu handlowego z dnia 27 czerwca 1934 Kodeks handlowy wprowadził definicję kupca, jako osoby prowadzącej przedsiębiorstwo zarobkowe. Mogła nim być osoba fizyczna i prawna. Kodeks handlowy wprowadził rozróżnienie na kupców podlegających rejestracji oraz niemających takiego obowiązku. Rejestr handlowy podzielony był na trzy działy: A, B i C:

  • Do działu A (określany w skrócie RHA lub RhA) wpisywane były spółki jawne i komandytowe;
  • W dziale B (zwanym w skrócie RHB lub RhB) zawarte były dane o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych;
  • Do działu C (określany w skrócie RHC lub RhC) wpisowi podlegały spółki kapitałowe z udziałem zagranicznym.

Każdy dział rejestru podzielony był na rubryki. Początkowo rejestr handlowy prowadzony był wyłącznie w formie ksiąg, w późniejszym czasie w związku z rozwojem technik komputerowych dane rejestrowe wprowadzane były do systemu informatycznego, jednakże był to system oparty na lokalnej bazie danych – w obrębie jednego sądu rejestrowego. Dla każdego zarejestrowanego podmiotu prowadzone były odrębne akta rejestrowe, zawierające dokumenty związane z postępowaniem przed sądem rejestrowym w sposób chronologiczny – od pierwszego wpisu. Rejestr Handlowy zamknięty został z dniem 1 stycznia 2001 roku wraz z powołaniem do życia Krajowego Rejestru Sądowego.   Dokumenty z Rejestru Handlowego


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jakie dokumenty do przetargu ?

Za pośrednictwem serwis eKRS.pl można uzyskać następujące dokumenty potrzebne do uczestniczenia w przetargu.Odpis z Krajowego Rejestru SądowegoZaświadczenie że podmiot nie jest wpisany...

Zamknij