blog eKRS.pl

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Kiedy sprawdzić status podatnika VAT ?

Status podatnika VAT warto potwierdzić:

„Zobacz więcej”

Komunikat Ministerstwa w sprawie wykreślania z CEIDG za brak numeru PESEL

Serwis eKRS.pl w głównej mierze skierowany jest do przedsiębiorców funkcjonujących na zasadach Krajowego Rejestru Sądowego, jednak z serwisu korzystają również przedsiębiorcy wpisani do CEIDG. Dlatego też tym komunikatem wydanym przez Ministerstwo, postanowiliśmy przybliżyć Im temat głośnej aktualizacji wpisów o numer PESEL i ewentualnym wykreśleniu z tego rejestru.

„Zobacz więcej”

Adres do doręczeń pism w KRS

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń

„Zobacz więcej”

Biuro Informacji Gospodarczej – BIG

Biura informacji gospodarczej (BIG)

– są instytucjami gromadzącymi, przechowującymi i udostępniającymi dane o nierzetelnych dłużnikach.

„Zobacz więcej”

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efektem nowelizacji ustawy mają być:

„Zobacz więcej”


Przedsiębiorstwo Państwowe – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy przedsiębiorstwach państwowych

„Zobacz więcej”


Spółdzielnia Pracy – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółdzielni pracy do Krajowego Rejestru Sądowego

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobista praca członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją.

„Zobacz więcej”

Spółka Akcyjna – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce akcyjnej

„Zobacz więcej”

Fundacja – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy fundacjach, stowarzyszeniach lub organizacjach spoleczno-zawodowych

„Zobacz więcej”