Bezpłatnie sprawozdania finansowe – kto może je składać ?

Jakie podmioty mogą składać bezpłatne sprawozdania finansowe do RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych ?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do RDF – Repozytorium Dokumentów Finansowych, sprawozdania finansowe mogą składać wszystkie podmioty obowiązane do złożenia sprawozdania wpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Osoby uprawnione do składania dokumentów do RDF muszą mieć podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany albo profil zaufany e-PUAP) oraz posiadać wpisany w KRS numer PESEL.

Zwrócić należy uwagę, że jeżeli posiadają podpis kwalifikowany w jego danych muszą być identyfikowani numerem PESEL, a nie np. NIP.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez system RDF powodującej niemożność skorzystania z bezpłatnego składania dokumentów, dokumenty finansowe należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem system teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu dokumentów albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do RDF. Taka możliwość dla wszystkich podmiotów wpisanych do krajowego Rejestru Sądowego udostępnia portal S24.

źródło https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej ?

Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej a także formacie udostępnianym w BIP na stronie urzędu obsługującego ministra finansów publicznych?...

Zamknij