Adresy członków zarządu

Adresy członków zarządu

Usługa polega na podjęciu działań w celu wyszukania adresu zamieszkania członka zarządu podmiotu ze wskazanego numeru KRS.


Adresy członków zarządu
 

Zamawiam

Dane weryfikowanej osoby

Nazwisko:
Imię:
Pesel - zalecane*:
KRS podmiotu w którym występuje w/w osoba:
Wskazana osoba wyszukiwana będze w aktach o podanym numerze KRS

Opcje dodatkowe*

Czy do zamówienia dołączyć eRaport o osobie z KRS, zawierający m.in. powiązania kapitałowo-osobowe ?
Czy do zamówienia dołączyć zdjącia akt wskazanego podmiotu KRS ?
Fotografujemy każdą kartkę, stronę, notatkę - wszystko. To pełna dokumentacja i wiedza o podmiocie.
Czy do zamówienia dołączyć raport wiarygodności płatniczej z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) podmiotu ?
Czy do zamówienia dołączyć informację z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych tej osoby ?
Czy do zamówienia dołączyć zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT podmiotu ?
Czy do zamówienia dołączyć dokument potwierdzający nadanie numeru NIP dla podmiotu ?
Czy mamy sprawdzić czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych ?
Czy do zamówienia dołączyć zdjęcia pełnych sprawozdań finansowych podmiotu ?
Czy mamy sprawdzić czy dany podmiot figuruje w bazach giełd wierzytelności (giełdy długów) ?

Zleceniodawca

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon Komórkowy (otrzymasz SMS):

Rodzaj wysyłki

e-mail (dokument pdf)

Dane do F VAT

Do zapłaty

do zapłaty
podana cena jest składową = opłaty sądowej + usługi + kosztów wysyłki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Wiesława Mierzwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mierzwa Wiesław Mierzwa Group, w celach realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem Serwisu eKRS.pl, w tym na na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia.
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Zapoznałem/am się z regulaminem eKRS.pl rozumiem go oraz akceptuję jego postanowienia. W szczególności postanowienia dotyczące: płatności, reklamacji, terminie umowy, czasie i zasadach realizacji usług.
Zapoznałem się z cennikiem usług serwisu eKRS.pl dostępnionym na stronie Cennik

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie eKRS.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj