Adres do doręczeń pism w KRS

Osoby uprawnione do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, przedsiębiorcy będą podlegać nowym obowiązkom informacyjnym w KRS.
Osoby uprawnione do reprezentacji spółki, likwidatorzy oraz prokurenci będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o adresie do doręczeń.
Oświadczenie o adresie winno zostać złożone wraz z wnioskiem o wpis osób reprezentujących spółkę, likwidatorów i prokurentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli adres do doręczeń tych osób znajduje się poza Unią Europejską, wówczas wskazać należy pełnomocnika do doręczeń na terytorium Polski.

Jeżeli reprezentant podmiotu oraz jego pełnomocnik do doręczeń zmieni adres będą zobowiązani do zaktualizowania danych w KRS bez opłaty sądowej.

Pisma procesowe lub orzeczenia będą doręczane na wskazany adres ze skutkiem doręczenia.
Adresy do doręczeń będą musiały być złożone przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do 15 września 2019 r.


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pobierz sprawozdania finansowe firm z KRS

Dostępne bez podpisu elektronicznego i potrzeby zakładania konta w serwisie Wpisz nr KRS i zamów sprawozdanie finansowe lub inny dokument...

Zamknij